[Củ Hành Shop] Từ 11/10 - Siêu khuyến mãi giảm giá 252 vật phẩm!

Các Tướng Quân thân mến,

Mừng ra mắt kênh Củ Hành mới, từ thứ sáu tuần này (11/10), Củ Hành Shop sẽ mang đến chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.

Đợt giảm giá này lên đến hàng trăm món, từ các loại vật phẩm VIP như Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn), Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn), Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn), Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn), Cánh Hoa Tư (Vĩnh viễn) cho đến các loại Đài, Bài, Sức, Thẻ biến thân,...

Các Tướng Quân hãy nhanh tay kẻo lỡ!

KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT CUỐI TUẦN

Vật phẩm giảm giá

Vật phẩm VIP
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 99,998 29.999
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 99,998 29.999
3 Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn) 99,998 49.999
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 99,998 49.999
5 Cánh Hoa Tư (Vĩnh viễn) 99,998 49.999
Thú cưỡi
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Lợn Vàng 88 49
2 Tấn Mã 88 49
3 Bất Tử Chiến Mã 88 49
4 Lợi Xuyên Mã 88 49
5 Tọa Lang 88 49
6 Lang 88 49
7 Thiên Chiếu 88 49
8 Báo Răng Nhọn 88 49
9 Bao Củ Hành-Cam 2 99 79
Thẻ Tướng
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Trương Hoành 144 120
2 Thẻ Cam Ninh 144 120
3 Thẻ Triệu Thống 144 120
4 Thẻ Pháp Chính 144 120
5 Thẻ Quan Phượng 144 120
6 Thẻ Hoàng Vũ Điệp 144 120
7 Thẻ Hoàng Trung 144 120
8 Thẻ La Lợi 144 120
9 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 180 120
10 Thẻ Tôn Sách 180 120
11 Thẻ Hứa Chử 180 120
12 Thẻ Trương Liêu 180 120
13 Thẻ Tôn Linh Lung 240 168
14 Thẻ Trương Giác 240 168
15 Thẻ Lăng Thống 240 168
16 Thẻ Công Tôn Toản 240 168
17 Thẻ Tào Tháo 240 168
18 Thẻ Phan Phượng 240 168
19 Thẻ Giả Hủ 360 252
20 Thẻ Tôn Quyền 360 252
21 Thẻ Điêu Thuyền 360 252
22 Thẻ Biện Ngọc Nhi 360 252
23 Thẻ Lữ Bố 360 252
24 Thẻ Mã Đại 360 252
25 Thẻ Hoa Hùng 360 252
26 Thẻ Bộ Uyển 360 252
27 Thẻ Lưu Thiện 360 252
28 Thẻ Tào Tiết 480 288
29 Thẻ Khương Duy 480 288
30 Thẻ Mã Tắc 480 288
31 Thẻ Văn Xú 600 360
32 Thẻ Viên Thuật 600 360
33 Thẻ Trương Chiêu 180 144
34 Thẻ Mã Vân Lộc 180 144
35 Thẻ Chu Thái 180 144
36 Thẻ Triệu Vân 360 288
Quan Ấn
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Tiểu Kiều Quan Ấn (7 ngày) 140 128
2 Quan Vũ Quan Ấn (7 ngày) 140 128
3 Tôn Kiên Quan Ấn (7 ngày) 140 128
4 Biện Ngọc Nhi Quan Ấn (7 ngày) 140 128
5 Lưu Bị Quan Ấn (7 ngày) 140 128
6 Tào Nhân Quan Ấn (7 ngày) 140 128
7 Mã Siêu Quan Ấn (7 ngày) 140 128
8 Triệu Thống Quan Ấn (7 ngày) 140 128
9 Thái Sử Từ Quan Ấn (7 ngày) 140 128
10 Linh Âm Quan Ấn (7 ngày) 140 128
11 Bồ Nguyên Quan Ấn (7 ngày) 140 128
12 Hoàng Vũ Điệp Quan Ấn (7 ngày) 140 128
13 Lỗ Túc Quan Ấn (7 ngày) 140 128
14 Hoàng Trung Quan Ấn (7 ngày) 140 128
15 Chu Thương Quan Ấn (7 ngày) 140 128
16 Cam Ninh Quan Ấn (7 ngày) 140 128
17 Trương Giác Quan Ấn (7 ngày) 140 128
18 Lữ Bố Quan Ấn (7 ngày) 140 128
19 Tư Mã Ý Quan Ấn (7 ngày) 140 128
20 Tân Hiến Anh Quan Ấn (7 ngày) 140 128
21 Tôn Quyền Quan Ấn (7 ngày) 140 128
22 Hoa Hùng Quan Ấn (7 ngày) 140 128
23 Trương Phi Quan Ấn (7 ngày) 140 128
24 Quan Bình Quan Ấn (7 ngày) 140 128
25 Lục Tốn Quan Ấn (7 ngày) 140 128
26 Bộ Uyển Quan Ấn (7 ngày) 140 128
27 Lưu Biểu Quan Ấn (7 ngày) 140 128
28 Vu Cấm Quan Ấn (7 ngày) 140 128
29 La Lợi Quan Ấn (7 ngày) 140 128
30 Trương Hoành Quan Ấn (7 ngày) 140 128
31 Mi Trúc Quan Ấn (7 ngày) 140 128
32 Lý Điển Quan Ấn (7 ngày) 140 128
33 Tôn Linh Lung Quan Ấn (7 ngày) 140 128
34 Tào Tiết Quan Ấn (7 ngày) 140 128
35 Văn Xú Quan Ấn (7 ngày) 140 128
36 Trình Dục Quan Ấn (7 ngày) 140 128
37 Mã Lương Quan Ấn (7 ngày) 140 128
38 Tôn Sách Quan Ấn (7 ngày) 150 128
39 Trương Chiêu Quan Ấn (7 ngày) 150 128
40 Đại Kiều Quan Ấn (7 ngày) 150 128
41 Mã Đại Quan Ấn (7 ngày) 150 128
42 Chu Du Quan Ấn (7 ngày) 150 128
43 Đặng Ngải Quan Ấn (7 ngày) 157 128
44 Quách Gia Quan Ấn (7 ngày) 157 128
45 Hoàng Cái Quan Ấn (7 ngày) 157 128
46 Trương Oanh Oanh Quan Ấn (7 ngày) 157 128
47 Lăng Thống Quan Ấn (7 ngày) 157 128
48 Gia Cát Lượng Quan Ấn (7 ngày) 180 128
49 Triệu Vân Quan Ấn (7 ngày) 180 128
50 Khương Duy Quan Ấn (7 ngày) 180 128
51 Từ Thứ Quan Ấn (7 ngày) 180 128
52 Mạnh Hoạch Quan Ấn (7 ngày) 188 132
53 Tuân Úc Quan Ấn (7 ngày) 188 132
54 Viên Thiệu Quan Ấn (7 ngày) 188 132
55 Hứa Chử Quan Ấn (7 ngày) 188 132
56 Đổng Trác Quan Ấn (7 ngày) 188 132
57 Trương Liêu Quan Ấn (7 ngày) 196 137
58 Hoàng Nguyệt Anh Quan Ấn (7 ngày) 200 160
59 Bàng Thống Quan Ấn (7 ngày) 360 288
60 Tôn Lỗ Ban Quan Ấn (7 ngày) 360 288
Bài & Sức
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Ấm No Thịnh Vượng (Bài) 88 39
2 Bình An Hòa Thuận (Bài) 88 39
3 Tiếu Ngạo Thiên Hạ (Bài) 49 39
4 Bò Cạp (Bài) 49 39
5 Nụ Cười Vô Tội (Bài) 49 39
6 Hoa Lệ Đơn Giản (Bài) 49 39
7 Thôi Đảo Đoàn (Bài) 49 39
8 Mơ Mộng Ngây Thơ (Bài) 49 39
9 Trí Tuệ-Chuột (Bài) 49 39
10 Siêng Năng-Trâu (Bài) 49 39
11 Dũng Mãnh-Hổ (Bài) 49 39
12 Cẩn Thận-Thỏ (Bài) 49 39
13 Tiến Bộ-Ngựa (Bài) 49 39
14 Dẻo Dai-Rắn (Bài) 49 39
15 Kiên Định-Gà (Bài) 49 39
16 Hòa Thuận-Dê (Bài) 49 39
17 May Mắn Thuận Lợi (Bài) 49 39
18 Năm Mới Vui Vẻ (Bài) 49 39
19 Tuổi Thơ Tươi Đẹp (Bài) 49 39
20 Linh Hoạt-Khỉ (Bài) 49 39
21 Hiền Lành-Heo (Bài) 49 39
22 Trung Thành-Chó (Bài) 49 39
23 Nam Tử Hán (Bài) 49 39
24 Minh Chu Giáp Xác (Bài) 49 39
25 Cảnh Văn Bối Họa (Bài) 49 39
26 Hỏa Thiêu Vân (Bài) 49 39
27 Ngô Việt Bối Điêu (Bài) 49 39
28 Thượng Cổ Viêm Tướng (Bài) 49 39
29 Văn Sức Bộ Tộc (Bài) 49 39
30 Roi (Sức) 58 49
31 Đầm Sen Thanh Tịnh (Sức) 90 49
32 Búa (Sức) 90 49
33 Đèn Chữ Phúc (Sức) 104 49
34 Pháo May Mắn (Sức) 104 49
35 Ước Muốn Ấu Thơ (Sức) 104 49
36 Hạ Nhật Chi Tâm (Sức) 104 49
37 Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) 104 49
38 Bò Cạp (Sức) 104 49
39 Hồi Ức Đồng Thoại (Sức) 104 49
40 Đào Khí Chi Vương (Sức) 104 49
41 Mơ Mộng Ngây Thơ (Sức) 104 49
42 Kiên Cường-Thìn (Sức) 129 49
43 Việt (Sức) 129 49
44 Câu (Sức) 129 49
45 Xiên (Sức) 129 49
46 Nhật Hà Hoa (Sức) 129 49
47 Cự Quýnh (Sức) 129 49
48 Trí Tuệ-Tý (Sức) 129 49
49 Siêng Năng-Sửu (Sức) 129 49
50 Dũng Mãnh-Dần (Sức) 129 49
51 Cẩn Thận-Mão (Sức) 129 49
52 Tiến Bộ-Ngọ (Sức) 129 49
53 Dẻo Dai-Tỵ (Sức) 129 49
54 Kiên Định-Dậu (Sức) 129 49
55 Hòa Thuận-Dê (Sức) 129 49
56 Linh Hoạt-Thân (Sức) 129 49
57 Hiền Lành-Heo (Sức) 129 49
58 Đao (Sức) 129 49
59 Trung Thành-Tuấn (Sức) 129 49
60 Kiếm (Sức) 129 49
61 Ánh Quang Đài Thiên Lam (Sức) 129 49
62 Thương (Sức) 129 49
63 Trảo (Sức) 129 49
64 Giáo (Sức) 129 49
65 Thang (Sức) 129 49
66 Bổng (Sức) 129 49
67  (Sức) 129 49
Vũ Khí
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Phượng Hoàng Cung 288 180
2 Tử Yến Kiếm 288 180
3 Hung Trảm Đao 288 180
4 Hổ Báo Song Phủ 288 180
5 Thiết Huyết Chiến Đao 288 180
6 Phượng Hoàng Trượng 288 180
7 Đại Địa Thần Mộc Trượng 288 180
8 Chước Linh 288 180
9 Ngọc Như Ý 288 180
10 Lỗ Ban Ca 288 180
11 Thanh Vân Đoạn Thủy Đao 288 180
12 Thiên Canh Thần Bút 288 180
13 Định Hải Thần Long Trượng 288 180
14 Phát Lộc Mỗi Năm (180 ngày) 288 180
15 Chúc Đài Nghênh Xuân (180 ngày) 288 180
16 Hổ Trảo Hổ Uy (180 ngày) 288 180
17 Niên Thú Trảo (180 ngày) 288 180
18 Kim Sư Lợi Trảo 288 180
19 Hoàng Kim Phú Giáp Phiến 288 180
20 Bá Vương Thương 288 180
21 Thương Quỷ Ma Phủ 288 180
22 Tử Sam Lạc Lôi Cung 288 180
23 Tà Thiên*Huyết Hồng 288 180
24 Thi Tửu Ma Kiếm 288 180
25 Nguyệt Thần Tinh Luân 288 180
26 Lạc Nhật Ma Kiếm 288 180
27 Thủy Ngọc Thanh Ngưng Cung 288 180
28 Hào Huyết Tự Quỷ 288 180
29 Thiên Canh Trảo 288 180
30 Tà Linh Đoạt Phách Cung 288 180
31 Lôi Điện Phong 288 180
32 Phân Thủy Phá Kim Đao 288 180
33 Thiên Kích 288 180
34 Cổ Đĩnh Chú Hồn Đao 288 180
35 Xi Vưu Quỷ Phủ 288 180
36 Can Thích Phủ*Hình Thiên Thuẫn 288 180
37 Thanh Minh Kiếm 288 180
38 Oanh Minh Vũ Phiến 288 180
39 Bạch Mã Tiếu Thiên Cung 288 180
40 Ánh Hồng Kiếm 288 180
41 Thất Thái Tốc Tinh Chùy 288 180
42 Hoàng Thiên Song Tuyệt 288 180
43 Hổ Hổ Sinh Uy (180 ngày) 288 180
44 Treo Đèn Kết Hoa (180 ngày) 288 180
45 Hỷ Khí (180 ngày) 288 180
46 Đế Vương Thần Trượng 288 180
47 Thanh Long Yển Nguyệt Đao 288 180
48 Long Nha Chiến Cung 288 180
49 Thập Phương Câu Diệt 288 180
50 Nhật Nguyệt Song Đao 288 180
51 Hắc Phong Kim Đao 288 180
52 Hỏa Thần Song Nhẫn 288 180
53 Kim Long Phục Địa Đao 288 180
54 Tử Điện Thương Hồn 288 180
55 Xà Chủng Đại Đao 288 180
56 Huyền Băng Long Thương 288 180
57 Kình Khiếu Thiên 288 180
58 Mạc Vong 288 180
59 Gậy Như Ý 288 180
60 Minh Phủ Quyền Trượng 288 180
61 Ám Nguyệt Ảnh Nha 288 180
62 Thánh Linh Vũ 288 180
63 Lạc Thần Trảo 288 180
64 Chân Viêm*Hỉ Khí Dương Dương (7 ngày) 272 190
65 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (7 ngày) 272 190
66 Chân Viêm*Kiết Tường Như Ý (7 ngày) 272 190
67 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (7 ngày) 272 190
68 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (7 ngày) 272 190
Vật phẩm khác
SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Tích Lũy x2 (100 trận) 168 134
2 Tích Lũy x2 (300 trận) 468 374
3 Đá May Mắn 80 40
4 Thẻ Thủ Hộ 80 40
5 Hội Viên VIP (30 ngày) 180 126
6 Hội viên VIP (90 ngày) 486 340
7 Hội viên VIP (180 ngày) 864 605

Thẻ VIP

Trong các vật phẩm nên mua, Bổn Soái đặc biệt khuyến nghị các Tướng Quân nên mua Thẻ Hội Viên (còn gọi là Thẻ VIP) để được hưởng các đặc quyền đặc lợi trong game Củ Hành.

Làm VIP sướng lắm, dễ đâu "bị hành"!

Trang bị Thẻ HỘI VIÊN (Thẻ VIP) để tự do vào kênh đông người và tận hưởng các đặc quyền, đặc lợi.

Vật phẩmMinh họa (nếu có)Công dụngĐộ quan trọng

Thẻ Hội Viên

Người chơi khi sử dụng sẽ hưởng các đặc quyền VIP

Hướng dẫn "mua hành"

 • Để mua các vật phẩm trên, người chơi nhấn vào nút "Cửa Hàng" bên dưới màn hình (hoặc phím tắt Ctrl + G).

 • Tùy theo vật phẩm ở "gian hàng" nào, người chơi nhấn vào loại vật phẩm tương ứng: Hot, vật phẩm, vũ khí, trang bị, thẻ,...

 • Trước khi mua, Tướng Quân có thể nhấp chuột phải vào vật phẩm để dùng thử đến khi vừa ý.

 • Nếu nhân vật có đủ Củ (tiền Xu), vật phẩm mua sẽ được đưa vào hành trang. Người chơi nhấp chuột trái chọn "sử dụng", "trang bị",..

 • Nếu nhân vật không đủ Củ (tiền Xu), nhấn vào nút "Nạp" để tiến hành nạp Củ. Xem hướng dẫn nạp Củ game Củ Hành "tại đây".

Để các Tướng Quân có thật nhiều Củ thỏa sức mua sắm các trang bị làm đẹp cho nhân vật, đồng thời gia tăng sức mạnh khi tung hoành trong phó bản, Bổn Soái sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách thức nạp Củ như sau:

Trang nạp Củ: pay.zing.vn

Nạp Củ cho game Củ Hành ở đâu?

Mộng Tam Quốc

 • Nếu đang bận "hành nhau" trong game, Tướng Quân không cần phải mở trình duyệt mới, chỉ việc mở Cửa Hàng trong game, nhấp chọn nút "Nạp", hệ thống sẽ tự động dẫn về trang nạp thẻ.

Mộng Tam Quốc

 • Trang nạp thẻ mở ra, Tướng Quân đăng nhập bằng tài khoản game Củ Hành và tiến hành nạp Củ theo hướng dẫn bên dưới.

Mộng Tam Quốc

Hướng dẫn nạp Củ

Hiện nay, có 5 hình thức nạp thẻ (nạp Củ) cho tài khoản chơi game Củ Hành bao gồm: Thẻ cào, eSale, SMS Banking, Tin nhắn SMS, thẻ ATM.

  • Đối với hình thức nạp Củ qua thẻ cào và ATM, người chơi sẽ nhận trực tiếp tiền Củ trong game Củ Hành.
Nạp Củ bằng thẻ cào, thẻ ATM nhận ngay Củ game Củ Hành.
 • Đối với các hình thức còn lại, người chơi cần chuyển đổi từ Zing Xu sang tiền Củ.

Các Tướng Quân có thể xem phần "Hướng dẫn nạp Củ" như bên dưới:

Phương thức nạp Củ(nạp Thẻ)

Nơi để Nạp Củ

(Nhấp chọn để Nạp Ngay)

Hướng dẫn cách Nạp Củ
Thẻ cào

Nhấn vào đây nạp bằng thẻ cào

Hướng dẫn cách nạp Củ bằng thẻ cào

eSale Nhấn vào đây nạp qua hình thức eSale Hướng dẫn cách nạp Củ bằng eSale
SMS Banking Nhấn vào đây nạp qua hình thức SMS Banking Hướng dẫn cách nạp Củ bằng SMS Banking
Tin nhắn SMS Nhấn vào đây nạp qua hình thức tin nhắn SMS Hướng dẫn cách nạp Củ bằng tin nhắn SMS
Thẻ ATM Nhấn vào đây để nạp bằng thẻ ATM Hướng dẫn cách nạp Củ bằng Thẻ ATM của các ngân hàng

Hướng dẫn chuyển sang tiền Củ trong game Củ Hành

Sau khi đã nạp tiền cho tài khoản, các Tướng Quân thực hiện tiếp thao tác chuyển sang Củ game Củ Hành (đối với trường hợp nạp Củ qua hình thức eSale, SMS Banking, tin nhắn SMS,...) theo như hướng dẫn dưới đây:

 • Tại trang pay.zing.vn, chọn mục "Đổi Zing Xu", sau đó nhấn chọn game Củ Hành.

Mộng Tam Quốc

 • Chọn mệnh giá đổi mong muốn:
  • Mệnh giá chuẩn: 1 Zing Xu = 1 Củ trong game Củ Hành, người chơi có thể chọn các mức đổi phù hợp:
   • 200 Zing Xu = 200 Củ
   • 600 Zing Xu = 600 Củ
   • 1.200 Zing Xu = 1.200 Củ

Mộng Tam Quốc

 • Nhấn "Đồng ý" để xác nhận chuyển đổi.

Mộng Tam Quốc

Hy vọng phần hướng dẫn trên sẽ giúp các Tướng Quân luôn có hầu bao rủng rỉnh, thỏa sức tham gia "hành nhau" cùng - "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!".

Top