[Củ Hành Thép] Khóa 67 tài khoản vi phạm từ 15h00 ngày 1/12/2014

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 15h00' ngày 1/12, Củ Hành Thép tiến hành khóa vi phạm 67 tài khoản có tên trong danh sách bên dưới. Đây là các tài khoản vi phạm lỗi phá game và thông đồng tài khoản. Sau thời gian chịu phạt 03 ngày, các tài khoản sẽ có thể đăng nhập trở lại vào 3Q Củ Hành.

Danh sách chi tiết, vui lòng xem bên dưới.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Lưu ý: Email tố cáo gửi về vui lòng kèm theo tập tin ghi hình trận đấu (file replay) để Quân Sư Củ Hành kiểm tra và xử lý. Xem hướng dẫn cách lấy replay tại đây.

ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP
SttVi phạmChi tiếtXử lý
1 Đặt tên sai quy định Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục...

- Các tài khoản vị phạm lần 1 bị khóa 03 ngày.

- Tài khoản vi phạm lần 2 bị khóa 07 ngày.

- Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn.

2 Phá game Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ, Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.
3 Thông đồng tài khoản Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.
4 Tuyên truyền, lừa đảo Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

- Xử lý tùy theo mức độ

5 Hack, cheat... Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân

Danh sách các tài khoản vi phạm bị khóa từ 15h00' ngày 1/12/2014

SttNgày xử lý vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 1/12/2014 258795757 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 1/12/2014 281524769 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 1/12/2014 260938186 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 1/12/2014 271201077 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 1/12/2014 281656616 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 1/12/2014 218635827 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 1/12/2014 263798768 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 1/12/2014 271699907 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 1/12/2014 271201077 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 1/12/2014 281656616 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 1/12/2014 198405091 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 1/12/2014 260522510 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 1/12/2014 255684566 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 1/12/2014 212874183 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 1/12/2014 272405225 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 1/12/2014 284003894 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 1/12/2014 233156923 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 1/12/2014 252173023 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 1/12/2014 51900446 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 1/12/2014 124487487 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 1/12/2014 286681731 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 1/12/2014 286910989 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 1/12/2014 262846008 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
24 1/12/2014 286312842 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
25 1/12/2014 275690759 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
26 1/12/2014 249612596 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
27 1/12/2014 296695754 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
28 1/12/2014 281915012 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
29 1/12/2014 246157706 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
30 1/12/2014 67870687 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
31 1/12/2014 246864054 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
32 1/12/2014 176048286 Phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
33 1/12/2014 250837421 Trình phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
34 1/12/2014 298577603 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
35 4/8/2014 256197261 Lưu Thiện phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
36 1/12/2014 252744834 Đổng Trác phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
37 1/12/2014 242920286 Quan Phượng phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
38 1/12/2014 295259563 Gia Cát Lượng phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
39 1/12/2014 234568431 Trình Phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
40 1/12/2014 199458543 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
41 1/12/2014 222936608 Trình Dục phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
42 1/12/2014 227156882 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
43 1/12/2014 287405373 Trình Phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
44 1/12/2014 300018941 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
45 1/12/2014 124978481 Đổng Trác phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
46 1/12/2014 274240074 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
47 1/12/2014 205035797 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
48 1/12/2014 261742457 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
49 1/12/2014 225855744 Đổng Trác phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
50 1/12/2014 271201077 Trình Phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
51 1/12/2014 281656616 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
52 1/12/2014 253557491 Trình Phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
53 1/12/2014 260082799 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
54 1/12/2014 256799348 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
55 1/12/2014 220675757 Đổng Trác phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
56 1/12/2014 291187617 Trình Phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
57 1/12/2014 239988004 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
58 1/12/2014 281848669 Đổng Trác phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
59 1/12/2014 240855899 Trình Phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
60 1/12/2014 295493146 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
61 1/12/2014 283572225 Trình Phổ phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
62 1/12/2014 221824953 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
63 1/12/2014 238756602 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
64 1/12/2014 251230946 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
65 1/12/2014 161177576 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
66 1/12/2014 199630464 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
67 1/12/2014 261645856 Lưu Thiện phá game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch, các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có.

Top