[Củ Hành Thép] Khóa hơn 60 tài khoản vi phạm từ ngày 6/1/2015

Các Tướng Quân thân mến,

Từ ngày 6/1/2015, Củ Hành Thép tiến hành khóa vi phạm 61 tài khoản có tên trong danh sách bên dưới. Đây là các tài khoản vi phạm lỗi phá game và thông đồng tài khoản. Sau thời gian chịu phạt 03 ngày, các tài khoản sẽ có thể đăng nhập trở lại vào 3Q Củ Hành.

Danh sách chi tiết, vui lòng xem bên dưới.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Lưu ý: Email tố cáo gửi về vui lòng kèm theo tập tin ghi hình trận đấu (file replay) để Quân Sư Củ Hành kiểm tra và xử lý. Xem hướng dẫn cách lấy replay tại đây.

ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP
SttVi phạmChi tiếtXử lý
1 Đặt tên sai quy định Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục...

- Các tài khoản vị phạm lần 1 bị khóa 03 ngày.

- Tài khoản vi phạm lần 2 bị khóa 07 ngày.

- Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn.

2 Phá game Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ, Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.
3 Thông đồng tài khoản Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.
4 Tuyên truyền, lừa đảo Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

- Xử lý tùy theo mức độ

5 Hack, cheat... Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân

Danh sách các tài khoản vi phạm bị khóa từ ngày 6/1/2015

SttNgày xử lý vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 6/1/2015 220192095 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 6/1/2015 120126167 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 6/1/2015 69620348 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 6/1/2015 229934173 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 6/1/2015 291536544 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 6/1/2015 193419148 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 6/1/2015 258234807 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 6/1/2015 249006700 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 6/1/2015 271687083 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 6/1/2015 292813252 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 6/1/2015 292475190 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 6/1/2015 300014997 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 6/1/2015 292271820 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 6/1/2015 126998197 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 6/1/2015 288385535 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 6/1/2015 213267769 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 6/1/2015 256116215 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 6/1/2015 258917617 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 6/1/2015 271687083 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 6/1/2015 181382514 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 6/1/2015 268959812 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 6/1/2015 271132459 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 6/1/2015 271926284 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
24 6/1/2015 222422681 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
25 6/1/2015 222492269 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
26 6/1/2015 274658951 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
27 6/1/2015 221977688 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
28 6/1/2015 306083174 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
29 6/1/2015 248223944 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
30 6/1/2015 23509696 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
31 6/1/2015 286833250 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
32 6/1/2015 252810767 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
33 6/1/2015 306666222 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
34 6/1/2015 211765904 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
35 6/1/2015 217662937 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
36 6/1/2015 167423409 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
37 6/1/2015 263142157 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
38 6/1/2015 212733301 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
39 6/1/2015 275520122 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
40 6/1/2015 225477854 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
41 6/1/2015 263694954 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
42 6/1/2015 246226811 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
43 6/1/2015 294741394 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
44 6/1/2015 258509965 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
45 6/1/2015 304239437 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
46 6/1/2015 261096639 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
47 6/1/2015 232716778 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
48 6/1/2015 254319756 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
49 6/1/2015 234067834 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
50 6/1/2015 264324918 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
51 6/1/2015 291786789 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
52 6/1/2015 283700401 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
53 6/1/2015 254728812 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
54 6/1/2015 195995054 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
55 6/1/2015 235613671 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
56 6/1/2015 228525206 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
57 6/1/2015 283690999 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
58 6/1/2015 189411073 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
59 6/1/2015 304772093 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
60 6/1/2015 223954388 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
61 6/1/2015 224164278 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch, các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có.

Top