[Củ Hành Thép] Khóa một số tài khoản vi phạm từ ngày 20/03

Các Tướng Quân thân mến,

Tính đến ngày 20/03/2015, Củ Hành Thép tiếp nhận hàng trăm email tố cáo các hành vi vi phạm lỗi phá game và thông đồng tài khoản. Sau khi kiểm tra, Quân Sư Củ Hành quyết định sẽ xử phạt các tài khoản có tên trong danh sách bên dưới.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Lưu ý: Email tố cáo gửi về vui lòng kèm theo tập tin ghi hình trận đấu (file replay) để Quân Sư Củ Hành kiểm tra và xử lý. Xem hướng dẫn cách lấy replay tại đây.

ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP
SttVi phạmChi tiếtXử lý
1 Đặt tên sai quy định Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục...

- Các tài khoản vị phạm lần 1 bị khóa 03 ngày.

- Tài khoản vi phạm lần 2 bị khóa 07 ngày.

- Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn.

2 Phá game Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ, Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.
3 Thông đồng tài khoản Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.
4 Tuyên truyền, lừa đảo Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

- Xử lý tùy theo mức độ

5 Hack, cheat... Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân

Danh sách các tài khoản vi phạm ngày 20/03/2015

SttID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 195498860 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 251541110 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 291657699 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 272598678 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 240640376 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 287561105 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 263140209 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 228937600 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 151277146 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 255460639 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 60991581 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 258067630 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 284246525 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 205314771 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 261117925 Phá Game 2 Khóa tài khoản cảnh cáo 7 ngày
16 275859143 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 271205818 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 249398768 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 306985873 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 306422971 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 126337193 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 282438916 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 228027258 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
24 220867460 Phá Game 3 Khóa tài khoản vĩnh viễn
25 292070295 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
26 293677662 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
27 235034005 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
28 19575786 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
29 305083137 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
30 230520284 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
31 260893648 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
32 276018818 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
33 234957814 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
34 312196834 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
35 269206392 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
36 282618997 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
37 261875543 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch. Hy vọng các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có.

Nay kính báo,

Top