[Củ Hành Thép] Khóa tài khoản vi phạm ngày từ 17/6 đến 24/6

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 17/6, Củ Hành Thép đã nhận được các email tố cáo vi phạm gửi về địa chỉ quansucuhanh@gmail.com. Sau khi tổng hợp và kiểm tra cụ thể, Quân Sư Củ Hành tiến hành khóa vi phạm các tài khoản có trong danh sách bên dưới.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Lưu ý: Email tố cáo gửi về vui lòng kèm theo tập tin ghi hình trận đấu (file replay) để Quân Sư Củ Hành kiểm tra và xử lý. Xem hướng dẫn cách lấy replay tại đây.

ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP
SttVi phạmChi tiếtXử lý
1 Đặt tên sai quy định Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục...

- Các tài khoản vị phạm lần 1 bị khóa 03 ngày.

- Tài khoản vi phạm lần 2 bị khóa 07 ngày.

- Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn.

2 Phá game Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ, Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.
3 Thông đồng tài khoản Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.
4 Tuyên truyền, lừa đảo Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

- Xử lý tùy theo mức độ

5 Hack, cheat... Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân

Danh sách các tài khoản bị khóa vi phạm lỗi ngày 17/6/2014

SttNgày vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 17/6/2014 196663952 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 17/6/2014 258993139 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 17/6/2014 275348063 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 17/6/2014 262279591 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 17/6/2014 198129077 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 17/6/2014 212560347 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 17/6/2014 274672845 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 17/6/2014 222614031 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 17/6/2014 214532477 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 17/6/2014 262967476 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 17/6/2014 157285681 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 17/6/2014 272755853 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 17/6/2014 194154400 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 17/6/2014 109094794 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 17/6/2014 178730954 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 17/6/2014 251257994 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 17/6/2014 220309559 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 17/6/2014 237041547 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 17/6/2014 148061591 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 17/6/2014 79199924 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 17/6/2014 208794927 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 17/6/2014 116505996 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 17/6/2014 255981202 Phá Game 2 Khóa tài khoản cảnh cáo 7 ngày
24 17/6/2014 271205181 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
25 17/6/2014 261204056 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
26 17/6/2014 236421808 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
27 17/6/2014 203015027 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
28 17/6/2014 250882917 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
29 17/6/2014 228601775 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
30 17/6/2014 215036024 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
31 17/6/2014 216757617 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Danh sách các tài khoản bị khóa vi phạm lỗi ngày 24/6/2014

SttNgày vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 24/6/2014 245691736 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 24/6/2014 264679261 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 24/6/2014 218580651 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 24/6/2014 26666224 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 24/6/2014 255468098 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 24/6/2014 273912112 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 24/6/2014 51804616 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 24/6/2014 198168804 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 24/6/2014 109263848 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 24/6/2014 162196356 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 24/6/2014 182960168 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 24/6/2014 247571895 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 24/6/2014 222512357 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 24/6/2014 193250637 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 24/6/2014 98506203 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 24/6/2014 231156511 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 24/6/2014 199692349 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Hy vọng các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có.

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch!

Top