[Củ Hành Thép] Khóa tài khoản vi phạm tính đến ngày 18/05/2015

Các Tướng Quân thân mến,

Tính đền ngày 18/05, Củ Hành Thép tiếp nhận hơn một trăm email tố cáo các hành vi vi phạm lỗi phá game và thông đồng tài khoản. Sau khi kiểm tra, Quân Sư Củ Hành đã xử phạt các tài khoản có trong danh sách bên dưới.

Đặc biệt, trong đợt này khóa vĩnh viễn một tài khoản do người chơi cố tình vi phạm lỗi phá game nhiều lần.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Lưu ý: Email tố cáo gửi về vui lòng kèm theo tập tin ghi hình trận đấu (file replay) để Quân Sư Củ Hành kiểm tra và xử lý. Xem hướng dẫn cách lấy replay tại đây.

ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP
SttVi phạmChi tiếtXử lý
1 Đặt tên sai quy định Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục...

- Các tài khoản vị phạm lần 1 bị khóa 03 ngày.

- Tài khoản vi phạm lần 2 bị khóa 07 ngày.

- Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn.

2 Phá game Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ, Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.
3 Thông đồng tài khoản Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.
4 Tuyên truyền, lừa đảo Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

- Xử lý tùy theo mức độ

5 Hack, cheat... Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân

Danh sách các tài khoản vi phạm ngày 18/05/2015

SttNgày vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 18/05/2015 270025500 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 18/05/2015 297193899 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 18/05/2015 111640933 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 18/05/2015 259784479 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 18/05/2015 324789414 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 18/05/2015 303495339 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 18/05/2015 269635613 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 18/05/2015 328439749 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 18/05/2015 328673215 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 18/05/2015 306328573 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 18/05/2015 319389674 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 18/05/2015 322449178 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 18/05/2015 208661047 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 18/05/2015 322565016 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 18/05/2015 281235065 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 18/05/2015 282687726 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 18/05/2015 254622445 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 18/05/2015 322586482 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 18/05/2015 282714534 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 18/05/2015 266505738 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 18/05/2015 316392165 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 18/05/2015 326862631 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 18/05/2015 328543793 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
24 18/05/2015 194962690 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
25 18/05/2015 252391651 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
26 18/05/2015 318051370 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
27 18/05/2015 199261395 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
28 18/05/2015 322116121 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
29 18/05/2015 230436114 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
30 18/05/2015 247993051 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
31 18/05/2015 250862376 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
32 18/05/2015 287388357 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
33 18/05/2015 249718596 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
34 18/05/2015 53067818 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
35 18/05/2015 271635470 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
36 18/05/2015 241440921 Thông đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch. Hy vọng các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có.

Top