[Củ Hành Thép] Khóa tài khoản vi phạm tính đến ngày 29/7/2014

Các Tướng Quân thân mến,

Tính đền ngày 29/7, Củ Hành Thép tiếp nhận hơn một trăm email tố cáo các hành vi vi phạm lỗi phá game và thông đồng tài khoản. Sau khi kiểm tra, Quân Sư Củ Hành đã xử phạt các tài khoản có trong danh sách bên dưới.

Đặc biệt, trong đợt này khóa vĩnh viễn một tài khoản do người chơi cố tình vi phạm lỗi phá game nhiều lần.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Lưu ý: Email tố cáo gửi về vui lòng kèm theo tập tin ghi hình trận đấu (file replay) để Quân Sư Củ Hành kiểm tra và xử lý. Xem hướng dẫn cách lấy replay tại đây.

ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP
SttVi phạmChi tiếtXử lý
1 Đặt tên sai quy định Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục...

- Các tài khoản vị phạm lần 1 bị khóa 03 ngày.

- Tài khoản vi phạm lần 2 bị khóa 07 ngày.

- Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn.

2 Phá game Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ, Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.
3 Thông đồng tài khoản Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.
4 Tuyên truyền, lừa đảo Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

- Xử lý tùy theo mức độ

5 Hack, cheat... Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân

Danh sách các tài khoản vi phạm ngày 28/7/2014

SttNgày vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 28/7/2014 219741557 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 28/7/2014 280339807 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 28/7/2014 197332175 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 28/7/2014 241679022 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 28/7/2014 251734854 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 28/7/2014 238047968 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 28/7/2014 273912553 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 28/7/2014 252828196 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 28/7/2014 251411724 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 28/7/2014 230039039 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 28/7/2014 53823595 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 28/7/2014 249192606 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 28/7/2014 218763406 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 28/7/2014 279022143 Phá Game 3 Đặt tên "Phá Game", cố ý phá game, khóa tài khoản vĩnh viễn.
15 28/7/2014 276736904 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 28/7/2014 191960507 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 28/7/2014 281191305 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 28/7/2014 276216833 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 28/7/2014 261271468 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 28/7/2014 272095987 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 28/7/2014 261117925 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 28/7/2014 270397973 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 28/7/2014 276754399 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
24 28/7/2014 166883238 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
25 28/7/2014 242592037 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
26 28/7/2014 255539280 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
27 28/7/2014 178049786 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
28 28/7/2014 241623716 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
29 28/7/2014 189898009 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
30 28/7/2014 149435685 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
31 28/7/2014 80744690 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
32 28/7/2014 225317675 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
33 28/7/2014 245932325 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
34 28/7/2014 239531139 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
35 28/7/2014 245644943 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
36 28/7/2014 271941387 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
37 28/7/2014 281722533 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
38 28/7/2014 166883238 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
39 28/7/2014 138792471 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
40 28/7/2014 61632970 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
41 28/7/2014 247144070 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
42 28/7/2014 245281672 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Danh sách các tài khoản vi phạm ngày 16/7/2014

SttNgày vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 16/7/2014 113789856  Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 16/7/2014 215276733  Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 16/7/2014 230904267 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 16/7/2014 209271931  Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 16/7/2014 157687285 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 16/7/2014 216386680 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 16/7/2014 205420738 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 16/7/2014 209763872 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 16/7/2014 127357392 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 16/7/2014 228226892 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 16/7/2014 191834530 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 16/7/2014 272699256 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 16/7/2014 265371393 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 16/7/2014 132454165 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 16/7/2014 125337920 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 16/7/2014 212660638 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 16/7/2014 239799315 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 16/7/2014 247112204 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 16/7/2014 212829194 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 16/7/2014 204907463 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 16/7/2014 277910344 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 16/7/2014 230077328 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 16/7/2014 278470389 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
24 16/7/2014 200474436 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
25 16/7/2014 273882460 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
26 16/7/2014 225691654 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
27 16/7/2014 185055544 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
28 16/7/2014 276624431 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
29 16/7/2014 273318322 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
30 16/7/2014 273975380 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
31 16/7/2014 191471622 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
32 16/7/2014 273449491 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
33 16/7/2014 209712169 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
34 16/7/2014 260910199 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
35 16/7/2014 228680089 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
36 16/7/2014 275096167 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
37 16/7/2014 263428464 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
38 16/7/2014 219860174 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
39 16/7/2014 255594655 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
40 16/7/2014 193318842 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
41 16/7/2014 208932835 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
42 16/7/2014 271156804 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
43 16/7/2014 234767555 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
44 16/7/2014 247516428 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
45 16/7/2014 118608918 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
46 16/7/2014 261505261 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
47 16/7/2014 214200019 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
48 16/7/2014 279199242 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
49 16/7/2014 276431614 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
50 16/7/2014 216386680 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
51 16/7/2014 247516428 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
52 16/7/2014 249429881 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
53 16/7/2014 153804355 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
54 16/7/2014 270187742 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch. Hy vọng các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có.

Top