[Củ Hành Thép] Khóa tài khoản vi phạm từ 15h30 ngày 13/8/2014

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 15h30' ngày 13/8, Củ Hành Thép tiến hành khóa vi phạm 39 tài khoản có tên trong danh sách bên dưới. Đây là các tài khoản vi phạm lỗi phá game và thông đồng tài khoản. Sau thời gian chịu phạt 03 ngày, các tài khoản sẽ có thể vào 3Q Củ Hành trở lại.

Danh sách chi tiết, vui lòng xem bên dưới.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Lưu ý: Email tố cáo gửi về vui lòng kèm theo tập tin ghi hình trận đấu (file replay) để Quân Sư Củ Hành kiểm tra và xử lý. Xem hướng dẫn cách lấy replay tại đây.

ĐIỀU LUẬT CỦ HÀNH THÉP
SttVi phạmChi tiếtXử lý
1 Đặt tên sai quy định Người chơi đặt tên nhân vật trái với các quy định của trò chơi, gây mất văn hóa, thuần phong mỹ tục...

- Các tài khoản vị phạm lần 1 bị khóa 03 ngày.

- Tài khoản vi phạm lần 2 bị khóa 07 ngày.

- Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn.

2 Phá game Người chơi dùng các Tướng Trình Phổ, Đổng Trác, Lưu Thiện,... phá hoại trận đấu, hoặc quấy rối người chơi khác.
3 Thông đồng tài khoản Người chơi dùng tài khoản (nhân vật) này thí mạng cho tài khoản (nhân vật) kia hưởng lợi.
4 Tuyên truyền, lừa đảo Người chơi giả mạo GM, Admin tuyên truyền link lạ, link chứa virus...

- Xử lý tùy theo mức độ

5 Hack, cheat... Người chơi lợi dụng lỗi game để trục lợi cá nhân

Danh sách các tài khoản vi phạm ngày 4/8/2014

SttNgày vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 4/8/2014 227338687 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 4/8/2014 241706586 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 4/8/2014 148587488 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 4/8/2014 249343665 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 4/8/2014 233644277 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 4/8/2014 193192473 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 4/8/2014 153984151 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 4/8/2014 280276704 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 4/8/2014 212258773 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 4/8/2014 118168557 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 4/8/2014 270395632 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 4/8/2014 189972569 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 4/8/2014 216252770 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 4/8/2014 195295788 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Danh sách các tài khoản vi phạm ngày 11/8/2014

SttNgày vi phạmID tài khoản vi phạmLỗi vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 11/8/2014 264628061 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
2 11/8/2014 231449719 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
3 11/8/2014 162867768 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
4 11/8/2014 281612607 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
5 11/8/2014 118002455 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
6 11/8/2014 263772359 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
7 11/8/2014 254579036 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
8 11/8/2014 257498126 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
9 11/8/2014 263656647 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
10 11/8/2014 144333006 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
11 11/8/2014 256767863 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
12 11/8/2014 276691447 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
13 11/8/2014 165450157 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
14 11/8/2014 219260906 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
15 11/8/2014 241747833 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
16 11/8/2014 243122890 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
17 11/8/2014 283314940 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
18 11/8/2014 259559399 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
19 11/8/2014 277137154 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
20 11/8/2014 271528145 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
21 11/8/2014 88539730 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
22 11/8/2014 282927924 Thông Đồng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
23 11/8/2014 268741494 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
24 11/8/2014 142267168 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày
25 11/8/2014 268847647 Phá Game 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 3 ngày

Tất cả vì môi trường 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch. Hy vọng các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có.

Top