[Củ Hành Thép] Từ 27/2, xử lý nhân vật có tên thô tục hoặc dùng Lưu Thiện phá game

Xưa có câu "Quốc có quốc pháp", 3Q Củ Hành cũng có Củ Hành Quy. Đó chính là Điều Luật Củ Hành Thép được áp dụng từ khi game 3Q Củ Hành ra mắt đến nay.

Sau 2 năm phổ biến, Luật Củ Hành Thép ít nhiều cũng bị mai một trong dân gian, dẫn đến xuất hiện nhiều điều sai phạm. Nay, Quân Sư Củ Hành thông báo:

BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH CỦ HÀNH THÉP

XỬ LÝ CÁC NHÂN VẬT ĐẶT TÊN THÔ TỤC, PHẢN CẢM

XỬ LÝ CÁC TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TƯỚNG LƯU THIỆN, TRÌNH PHỔ, ĐỔNG TRÁC PHÁ HOẠI TRẬN ĐẤU HOẶC GÂY RỐI NGƯỜI CHƠI KHÁC.

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Cụ thể như sau:

 • Xử lý các tài khoản có nhân vật đặt tên thô tục, phản cảm v.v (căn cứ theo Quy Tắc Đặt Tên).
 • Xử lý các tài khoản sử dụng nhân vật tướng Lưu Thiện gây cản trở quá trình chơi game của người khác.
 • Xử ký các tài khoản sử dụng nhân vật tướng Trình Phổ phá hoại trận đấu hoặc quấy rối người chơi khác.
 • Xử lý các tài khoản sử dụng nhân vật tướng Đổng Trác phá hoại trận đấu hoặc quấy rối người chơi khác.
  • Người chơi bị gây cản trở vui lòng gửi phản ánh qua email quansucuhanh@gmail.com để Quân Sư Củ Hành xử lý.
  • Tiêu đề email ghi rõ: Tố cáo [ID Nhân Vật Vi Phạm] vào lúc [Thời Gian Vi Phạm] tại bản đồ [Tên Bản Đồ]
  • Ví dụ: Tố cáo [123654798] vào lúc [19h00] tại bản đồ [Tam Quốc Vô Song 5-5].

Nội dung email:

- Tên người tố cáo:.......................

- ID người tố cáo:...........................

- ID người vi phạm:......................

- Nội dung vi phạm: (ví dụ: Lưu Thiện dùng kỹ năng 3 phá game).

- Đính kèm bằng chứng replay vào email (xem hướng dẫn cách lưu replay và lấy replay tại đây).

- Quân Sư Củ Hành sẽ xem xét và xử lý các tố cáo. Cũng cần lưu ý:

 • Chỉ xử lý trường hợp dùng Lưu Thiện cản trở người khác chơi game.
 • Các tố cáo bắt buộc phải gửi kèm replay trận đấu vi phạm.
 • Các trường hợp liên quan đến vấn đề giao dịch tài khoản, vật phẩm giữa người chơi với nhau, Quân Sư Củ Hành cũng như Ban Điều Hành 3Q Củ Hành không can thiệp.
 • Các trường hợp cố tình tố cáo sai, không chính xác, Ban Điều Hành sẽ xử lý người tố cáo theo các hình thức khóa tài khoản cảnh cáo.

Các hình thức xử lý

Lần vi phạmHình thức xử lýLưu ý
Lần 1 [lần đầu] Khóa tài khoản cảnh cáo 3  ngày.

Các tài khoản bị xử lý do đặt tên nhân vật vi phạm quy định, sau khi chấp hành hình phạt khóa tài khoản cảnh cáo, trong vòng 7 ngày phải đổi tên nhân vật, nếu vẫn tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo các mức vi phạm tiếp theo.

Lần 2 Khóa tài khoản cảnh cáo 7 ngày.
Lần 3 Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Quân Sư Củ Hành và Ban Điều Hành 3Q Củ Hành kiên quyết xử lý vi phạm. Rất mong các Tướng Quân chú ý và nghiêm túc chấp hành để gìn giữ môi trường game lành mạnh.

Top