[Củ Hành Thép] Xử lý 65 tài khoản vi phạm

Các Tướng Quân thân mến,

Như đã thông báo, từ 27/2/2014, Ban Điều Hành 3Q Củ Hành triển khai chiến dịch Củ Hành Thép để thanh lọc môi trường trong game thêm lành mạnh, trong sạch.

Sau 5 ngày tiếp thu ý kiến người chơi, và sàng lọc danh sách các tên nhân vật được đăng ký, Ban Điều Hành thông báo xử lý 65 tài khoản có tên trong danh sách bên dưới.

XỬ LÝ TÀI KHOẢN VI PHẠM LUẬT CỦ HÀNH THÉP

CÁC NHÂN VẬT ĐẶT TÊN THÔ TỤC, PHẢN CẢM

CÁC TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TƯỚNG LƯU THIỆN, TRÌNH PHỔ, ĐỔNG TRÁC PHÁ HOẠI TRẬN ĐẤU HOẶC GÂY RỐI NGƯỜI CHƠI KHÁC.

KHÓA TÀI KHOẢN VI PHẠM: TỪ 4/3 ĐẾN 5/3/2014

TỐ CÁO VI PHẠM, VUI LÒNG GỬI VỀ EMAIL quansucuhanh@gmail.com

Vì đây là lần đầu tiên vi phạm nên các tài khoản bị khóa cảnh cáo 01 ngày. Riêng các tài khoản đặt tên nhân vật thô tục, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc đặt tên danh nhân đất nước bắt buộc phải dùng vật phẩm Thẻ Đổi Tên để đổi lại tên nhân vật.

Giá mới: 168 Củ, giá cũ: 240 Củ.

Danh sách các tài khoản bị khóa vi phạm lỗi "phá game"

Cảnh báo: Các tài khoản bên dưới bị khóa 01 ngày. Nếu vẫn còn tái phạm sẽ tiếp nhận hình thức xử lý nặng hơn. Hình thức xử lý cao nhất là khóa tài khoản vĩnh viễn.

SttID tài khoản vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 251015359 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
2 182673599 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
3  248907566 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
4 246500053 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
5 194305415 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
6 215678297 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày

Danh sách các tài khoản bị khóa vi phạm lỗi đặt tên nhân vật thô tục

Cảnh báo: Các tài khoản bên dưới bị khóa 01 ngày.

- Trong vòng 07 ngày, nếu tên nhân vật chưa được đổi mới, tài khoản sẽ tiếp nhận hình thức xử lý nặng hơn. Hình thức xử lý cao nhất là khóa tài khoản vĩnh viễn.

SttID tài khoản vi phạmTên nhân vật vi phạmLần vi phạmHình thức xử lý
1 6465926 *** Đế Vương 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
2 63085109 MậpĂn *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
3 195577445 *** Di Động 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
4 210216348 *** Biến Dị 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
5 236059995 ***Dính *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
6 240580372 Bọ Cạp Đạp *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
7 249345704 *** Thần Kỳ 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
8 255106458 *** Còn Nóng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
9 249354357 Bờ Môi Dính *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
10 211401191 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
11 255508684 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
12 258137376 *** nhỏ em 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
13 258961950 Thích *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
14 260246439 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
15 259158304 *** Bạn 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
16 245634122 *** Cứu Nước 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
17 258181093 *** Teen 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
18 239983829 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
19 247404689 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
20 71965449 Thò Tay *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
21 253618307 Anh *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
22 15896831 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
23 252915188 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
24 259343666 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
25 259375442 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
26 259386305 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
27 259386327 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
28 259519116 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
29 239188200 1Tay *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
30 208222777 2 Tay *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
31 245865668 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
32 17649588 Thích *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
33 251173603 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
34 214941099 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
35 136555611 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
36 249146174 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
37 255531672 *** Thằng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
38 196968317 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
39 253811422 ***Em 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
40 34078327 ***Gì Thế 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
41 105009927 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
42 236200444 Thông *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
43 239733108 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
44 246841882 ***Àk 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
45 253782821 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
46 256245519 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
47 112213467 [TV] *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
48 204164350 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
49 234161947 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
50 246068237 @Tao *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
51 259765001 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
52 45283906 Tên Như *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
53 85954489 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
54 233992232 *** Vàng 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
55 235689780 Thằng *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
56 253485170 Tên *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
57 250420536 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
58 216161810 Thích *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày
59 250336937 *** 1 Khóa tài khoản cảnh cáo 1 ngày

Hy vọng các hình thức xử lý trên đây sẽ là lời nhắc nhở để các Tướng Quân tránh đi sai phạm không đáng có. Tất cả vì mục tiêu gìn giữ môi trường trong 3Q Củ Hành luôn lành mạnh, trong sạch, rất mong các Tướng Quân cùng hợp tác.

Top