Đại Chiến Bạch Cốt Tinh nhận ngay Vũ Khí Hoàng Kim

HOẠT ĐỘNG TẶNG VŨ KHÍ BĂNG TUYẾT VĨNH VIỄN

25/03/2016 - 31/03/2016

  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tích lũy thắng 200 lần bản đồ Tam Đả Bạch Cốt Tinh từ 07h00 ngày 25/03 - 23h59’ ngày 31/03 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng 200 lần bản đồ Tam Đả Bạch Cốt Tinh người chơi sẽ được:

STTPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Rương Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (Vĩnh viễn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Đại Thánh Linh Mao (90 ngày) 90 ngày 10 Khóa

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi

Top