Đăng nhập nhiều tài khoản Củ Hành cùng 360Play.vn

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm đáp ứng mong muốn đăng nhập nhiều tài khoản cùng 1 lúc vào game 3Q Củ Hành, từ ngày 26/06/2015, các Tướng Quân có thể đăng nhập tối đa 3 tài khoản khi sử dụng 360Play.vn. Hy vọng sự thay đổi này sẽ giúp các Tướng Quân có những trải nghiệm thoải mái hơn cùng với game 3Q Củ Hành.

CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP TỐI ĐA 3 TÀI KHOẢN BẰNG 360PLAY.VN

Thời gian: Từ thứ sáu ngày 26/06/2015

Phiên bản 360Play.vn 2.1.0.1 đã có thể chơi nhiều tài khoản 3Q Củ Hành cùng 1 lúc

Tối đa có thể chơi 3 tài khoản

 

Top