Danh Sách Tướng Quân Trúng Thưởng Sự Kiện Vui Năm Gà Nhận Quà Bao La

Danh Sách Tướng Quân Trúng Thưởng
Sự Kiện Vui Năm Gà Nhận Quà Bao La

3Q Củ Hành

Danh Sách Trúng Thưởng tính đến ngày 02.02.2017

STTNhân vậtPhần thưởng
1 QuyÌnh Giang Áo thun
2 QuyÌnh Giang Gói Quà Vàng
3 Burberry Gói Quà Vàng
4 Mai Siêu Phong¶ Gói Quà Bạc
5 HoaÌngÐêì•´¯`•IDOL Áo thun
6 SuMeLi Gói Quà Bạc
7 SuMeLi Áo thun
8 SuMeLi Gói Quà Bạc
9 SuMeLi Gói Quà Vàng
10 ¬TraÌ•SýÞa•-» Áo thun
11 Baì Phýõìc Thú bông
12 - Haòo Thiên - Gói Quà Bạch Kim
13 - Haòo Thiên - Gói Quà Bạc
14 Zoom Gói Quà Bạc
15 Zoom Áo thun
16 Cýìu×Tôi×Võìi Thú bông
17 ™«•Erøs•»™ Gói Quà Vàng
18 Peace out ! Gói Quà Bạc
19 ¬TraÌ•SýÞa•-» Gói Quà Bạch Kim
20 Lightning.Windy Thú bông
21 Ðoòa_Laòc_Thiên_Sýì Thú bông
22 HuyÌnh Minh HoÌa Thú bông
23 •-†ß. VeÞ¹ ÑôÞiNhõì Thú bông
24 shunhyna Thú bông
25 Zo Çi Thú bông
26 •Liình Ðaình Thuê• Thú bông
27 ™Quang¤Long™ Thú bông
28 Best-[B41]-Vn Thú bông
29 ™Ðýìç_Huy™ Thú bông
30 «¤†.'_TenShi_'.†¤» Gói Quà Vàng
31 ™•NHD•™ -CâÒm HãÌng Gói Quà Vàng
32 ThaÌnhOppa Gói Quà Vàng
33 [VNCT] ThaÌnh Nam Gói Quà Vàng
34 ™•Oº°‘Špecial‘°ºO•™ Gói Quà Vàng
35 cotozin Gói Quà Bạc
36 ÇT-•HuyêÌnºThiên•—» Gói Quà Bạc
37 Thanh Neko Gói Quà Bạc
38 •—»NanCy«—•™«Ann» Gói Quà Bạc
39 [N]hOx>HoAÌng<Ðêì5$ Gói Quà Bạc
40 Frozen.StinG Gói Quà Bạc
41 ÐQ-»nhox_®âu« Gói Quà Bạc
42 BMW®•Khoa•LiÌ Gói Quà Bạc
43 TâyVýòcHuÌngSý Gói Quà Bạc
44 TâyVýòcHuÌngSý Gói Quà Bạc
45 » ЕAnh ™[Suri¤Net] Gói Quà Bạc
46 [_BFF_] ™[Shi]zuka™ Gói Quà Bạc
47 [GOT] Destroy Gói Quà Bạc
48 •—Çhª°—Çly†¡äs¬ Gói Quà Bạc
49 shunhyna Gói Quà Bạc
50 •Liình Ðaình Thuê• Gói Quà Bạc
51 ™Quang¤Long™ Gói Quà Bạc
52 ™Quang¤Long™ Gói Quà Bạc
53 • Durio Gói Quà Bạc
54 ThaÌnhOppa Gói Quà Bạc
55 ™ MeÌ Châìm Me ™ Gói Quà Bạc
56 iamfeeder Gói Quà Bạc
57 TâìnÒChýìc Gói Quà Bạc
58 TâìnÒChýìc Gói Quà Bạc
59 [MÐ].™.Ðoìng_Bãng.™ Gói Quà Bạc
60 MQ²—›°TjêÒu•QuyÒ° Gói Quà Bạc
61 [QLP] ¥êu Üt Nhâìt Gói Quà Bạc
62 —Šôì³ Gói Quà Bạc
63 —Šôì³ Gói Quà Bạc
64 Cýìu×Tôi×Võìi Gói Quà Bạch Kim
65 Wall°E Gói Quà Bạch Kim
66 [Tb]LiêÌu–LiÞnh²°¹³ Áo thun
67 -_TIEN_- Áo thun
68 BumBim Áo thun
69 ™(¯`·.Shïn.·´¯)™ Áo thun
70 ™«ßD»• DüönG •™ Áo thun
71 «¤†.'_TenShi_'.†¤» Áo thun
72 shunhyna Áo thun
73 †Çu•Rít† Áo thun
74 SongSý Áo thun
75 One Punch Man Áo thun
76 [HOT] JERRY.UìT Áo thun
77 Conan TuÌng Lâm ^^! Áo thun
78 ™Ðýìç_Huy™ Áo thun
79 »•™[R]uôÌi™•« Thú bông
80 Dz.Râìt.BiÌnh.TiÞnh Thú bông
81 •[M]eÌø [Ç]a Thú bông
82 Kuroko Tesuya Thú bông
83 NaWaShaKi Thú bông
84 - Louis NguyêÞn - Áo thun
85 LK.4st.TruyMêònh Áo thun
86 [T]hiênThâÌnSaNgaÞ Áo thun
87 PhongTrungChiThâÌn Áo thun
88 neeo³ Áo thun
89 ÇT-•HuyêÌnºThiên•—» Áo thun
90 [T]hiênThâÌnSaNgaÞ Gói Quà Bạch Kim
91 HaòngHiLaòc Gói Quà Vàng
92 ™Tiì_Câòn™ Gói Quà Vàng
93 ART.™DuÞng Gói Quà Bạc
94 ART.™DuÞng Gói Quà Bạc
95 «»™£ýÞßô왫» Gói Quà Bạc
96 DHNguyêÞnVãnLyìDH Gói Quà Bạc
97 »—(¯`¤DJ[Ñ]a <3'» Gói Quà Bạc
98 _______NhâÞn Gói Quà Bạc
99 MeÌo Ðaòi Ca Gói Quà Bạc
100 ®3F•THÄN•Ö܆™ Gói Quà Bạc
101 ™¼-KVL¤Trýõng-Long¤ Gói Quà Bạc
102 »Eagle«™Ðiòa™LiÌ™ Gói Quà Bạc
103 «R.Ï.P» Conavy... Gói Quà Bạc
104 - Haòo Thiên - Gói Quà Bạc
105 gino_mk Gói Quà Bạc
106 ¬TraÌ•SýÞa•-» Thú bông
107 [HOT] JERRY.UìT Thú bông
108 ÑaÌy †hiÌ ßia Gói Quà Vàng
109 _(^_^)Dr@g0n(^_^)_ Gói Quà Bạc
110 J_Uyen Gói Quà Bạc
111 Thêì_Long Áo thun
112 xXxKhangKaMixXx Áo thun
113 BBO->TseNing Áo thun
114 ™ MeÌ Châìm Me ™ Áo thun
115 ÐýaEmVaÌoHaò Áo thun
116 ™ MeÌ Châìm Me ™ Gói Quà Bạch Kim
117 ™Tam•Q10™ Áo thun
118 ™Pink°Pantsu™ Áo thun
119 PhiêuLýµ-GiangHôÌ™ Áo thun
120 DarkHero0212 Áo thun
121 BaìVýõngHp Áo thun
122 LonToKeEm Gói Quà Bạc
123 [K]en[L]ucky Gói Quà Bạc
124 ÇT-•HenryZack•—»®™ Thú bông
125 SuMeLi Thú bông
126 • Durio Thú bông

Top