[Đấu Giá Quà Đỉnh] Thêm cách nhận lượt & điều chỉnh thời gian

Chương trình Đấu Giá Quà Đỉnh diễn ra trong 2 ngày đã thu hút được hàng nghìn Tướng Quân tham dự và hàng trăm nghìn lượt đấu giá.

Để chương trình thêm hấp dẫn, Ban Tổ Chức Đấu Giá Quà Đỉnh thông báo một số điều chỉnh như sau:

ĐẤU GIÁ QUÀ ĐỈNH - CƠN LỐC QUÀ TẶNG THÁNG 12

THÊM 1 CÁCH NHẬN LẦN ĐẤU GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CHỜ

  • Thêm cách nhận lượt Bid bằng cách nạp Củ:
    • Nạp 200 củ = 1 lượt Bid
    • Các mức tiếp theo tính theo bội số của 200 và không tính cộng dồn
    • VD: 400 Củ = 2 lượt, 600 Củ = 3 lượt …
  • Thời gian tính nạp củ: Từ ngày 16/12/2014 đến khi kết thúc chương trình.
  • Thời gian mở nhận lượt: 10h00 ngày 18/12/2014.
  • Từ 18/12, điều chỉnh thời gian đấu giá T = 10 giây (thay vì là 15 giây như đang chạy) để tăng thêm kịch tính, hấp dẫn khi đấu giá.

Đấu Giá Quà Đỉnh - Cơ hội sở hữu các vật phẩm giá trị trong trò chơi và Củ Hành Ngựa siêu "cute"

Nay kính báo,

Top