[Đấu giá vật phẩm] Kim Băng Thần Thạch thuộc về NgọcTrai

Với sự xuất hiện trở lại của trân phẩm Kim Băng Thần Thạch cùng rất nhiều vật phẩm quý giá như Túi Trang Bị Thần Hoàng Siêu VIP, thú cưỡi "vua bò cạp" Nộ Viêm Hạt Vương ... chương trình đấu giá vật phẩm đã thu hút được rất đông quý Tướng Quân tham gia tranh bảo. 

Với thực lực tài phú vững mạnh của mình, chư vị tướng quân Thánh Cương, NgọcTrai, »ToBi«, ChịThỏNgọc, »™ßáñ-»Vé-»Šố™«,  [ß]ướm đã chính thức trở thành chủ nhân của những báu vật trên, làm cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Sau đây là thông tin chi tiết:

3Q
Kết quả chi tiết giá đã đấu thành công

Tướng quân Thánh Cương đấu giá thành công Túi Trang Bị Thần Hoàng

3Q

Tướng quân NgọcTrai  đấu giá được vật phẩm Kim Băng Thần Thạch

3Q

Tướng quân »ToBi« đấu giá được vật phẩm Gấu Xấu Hổ

3Q

Tướng quân ChịThỏNgọc đấu giá được vật phẩm  Nộ viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn)

3Q

Tướng quân »™ßáñ-»Vé-»Šố™« đấu giá được vật phẩm  Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử

3Q

Tướng quân [ß]ướm đấu giá được vật phẩm  Sách Vũ Khí Thần

3Q

Một lần nữa xin chúc mừng nhị vị đã may mắn đạt được cực phẩm trong đợt đấu giá lần này, hẹn gặp lại quý Tướng Quân tại các chương trình hấp dẫn sắp tới tại 3Q Củ hành. Đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể Tướng Quân đã tham gia sự kiện lần này.

Thân ái,

Top