Điều chỉnh tính chất túi quà thành tựu chương I, II

Các Tướng Quân thân mến,

Từ ngày 26/06/2015, game 3Q Củ Hành sẽ tiến hành thay đổi tính chất 1 số vật phẩm, cụ thể phần thưởng trong các túi quà dưới đây khi mở ra đều sẽ mang tính chất khóa.

KHÓA PHẦN THƯỞNG MỘT SỐ TÚI QUÀ THÀNH TỰU CHƯƠNG I, II

Thành TựuVật PhẩmGhi Chú
Chương I
Hoàng Cân Loạn

Thẻ Anh Hùng Mê
Tất cả vật phẩm bên trong các thẻ trên đều mang tính chất Khóa.

Thẻ Cánh

Thẻ Thú Cưỡi

Thẻ Vũ khí Chuyên Thuộc - Mê
Chương II
Đổng Trác Loạn Chính

Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim - Mê

Thẻ Vũ Khí Hoàng Kim

 

Top