Đổi Lệnh Bài Thần Binh nhận Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Các Tướng Quân thân mến,

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng - Vật phẩm hữu ích dành cho các Tướng Quân thường xuyên mua sắm tại Củ Hành Shop. Với mỗi Phiếu Giảm Giá, người chơi sẽ được giảm 50 Củ cho mỗi đơn hàng từ 100 Củ trở lên.

Từ 4/4, thông qua nhiệm vụ "Đổi Lệnh Bài Thần Binh", các Tướng Quân sẽ có thêm cơ hội nhận Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng. Chi tiết xin mời xem bên dưới.

ĐỔI LỆNH BÀI THẦN BINH NHẬN PHIẾU GIẢM GIÁ CỬA HÀNG

Hướng dẫn

- Tham gia Sự Kiện Tháng 4 - Chung Sức Hành Giành 3 Tỷ để thu thập Lệnh Bài Thần Binh. Xem chi tiết sự kiện Chung Sức Hành Giành 3 Tỷ tại đây.

- Khi trong hành trang có đủ 5 Lệnh Bài Thần Binh, Bảng Nhiệm Vụ sẽ sáng lên, nhấn Vào nhiệm vụ mục "Thu Thập" để tìm hiểu nhiệm vụ.

- Nhấn nút "Nhận" để đồng ý đổi.

- Nhấn "Đồng Ý", hệ thống trừ 5 Lệnh Bài Thần Binh.

- Trong hành trang sẽ có Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng.

- Mỗi ngày có tối đa 10 lần đổi.

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng giúp giảm 50 Củ cho mỗi đơn hàng từ 100 Củ trở lên.

lưu ý

- Mỗi ngày có thể đổi 5 Lệnh Bài Thần Binh nhận 1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng.

- Tối đa có thể làm 10 lần Nhiệm vụ đổi Lệnh Bài Thần Binh/1 ngày.

- Mỗi ngày có 10 lần Sử dụng Phiếu Giảm Giá để mua vật phẩm trong Cửa Hàng

Top