Đua Top Nạp Củ 10/11 - 16/11

3Q Củ Hành

Nội dung:
- rong thời gian hoạt động, Top 50 Tướng Quân tiêu Củ nhiều nhất sẽ được hoàn trả Củ Không Khóa. Trường hợp số Củ tiêu bằng nhau, Tướng Quân nào đạt mốc tiêu đầu tiên xếp hạng cao hơn.

Lưu Ý:
- Chỉ tính tiêu Củ Không Khóa (không tính Củ Khóa)
- Chỉ tính tiêu trong Cửa Hàng (Không tính tiêu trong Khu giao dịch)

HạngPhần thưởng
1 Hoàn trả 30% Củ Không Khóa đã tiêu trong thời gian sự kiện + Skin Hoàng Nguyệt Anh-My Nguyệt Chi Quang
2 - 3
Hoàn trả 25% Củ Không Khóa đã tiêu trong thời gian sự kiện
4 - 10

Hoàn trả 20% Củ Không Khóa đã tiêu trong thời gian sự kiện
11 - 20 Hoàn trả 15% Củ Không Khóa đã tiêu trong thời gian sự kiện
21 - 50 Hoàn trả 10% Củ Không Khóa đã tiêu trong thời gian sự kiện
Top