Đua Top Nạp Củ 27/04 - 06/05

3Q Củ Hành

Nội dung:
- Top 20 Tướng Quân NẠP Củ nhiều nhất sẽ nhận thưởng.

- Kết quả cuối cùng sẽ được lấy vào 23h59' ngày 06/05.

- Trường hợp số Củ Nạp bằng nhau, Tướng Quân nào nạp đạt mốc trước sẽ hạng cao hơn. Xem BXH Nạp Củ trên trang chủ và fanpage.

HạngPhần thưởng
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo, Thần*Cửu Vĩ Linh Linh*1, Sách Thẻ Khảm Lv5 Tự Chọn*1, Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao*30, Bồng Lai Tiên Linh*50, Bách Luyện Thạch*50
2 - 3 Cửu Vĩ Linh Linh*1, Sách Thẻ Khảm Lv4 Tự Chọn*1, Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao*20, Bồng Lai Tiên Linh*40, Bách Luyện Thạch*40
4 - 6 Trứng Thú Cưng Tự Chọn*1, Sách Thẻ Khảm Lv3 Tự Chọn*1, Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao*15, Bồng Lai Tiên Linh*30, Bách Luyện Thạch*30
7 - 10 Trứng Thú Cưng Tự Chọn*1, Sách Thẻ Khảm Lv2 Tự Chọn*1, Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao*10, Bồng Lai Tiên Linh*20, Bách Luyện Thạch*20
11 - 20 Sách Thẻ Khảm Lv1 Tự Chọn*1, Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao*5, Bồng Lai Tiên Linh*10, Bách Luyện Thạch*10
Top