Đua Top Nạp Củ (27/10 - 02/11)

3Q Củ Hành

Nội dung:
- Trong thời gian hoạt động, tiến hành Đua Top Nạp Củ.
- Top 50 người chơi có số củ nạp nhiều nhất sẽ nhận được thưởng
- Kết quả Đua Top cuối cùng sẽ được lấy vào 23h59' ngày 02/11.
- Trường hợp số củ nạp bằng nhau, người chơi nào nạp đến mốc trước sẽ hạng cao hơn. Xem BXH Nạp củ trên trang chủ và fanpage mỗi ngày
Lưu ý:
Trong thời gian đua top, nếu có thành viên rời khỏi quân đoàn thì điểm của thành viên đó những ngày trước sẽ không được tính.
HạngPhần thưởng
1 1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách + 1 Skin Hoàng Nguyệt Anh-My Nguyệt Chi Quang + 30 Bồng Lai Tiên Linh + 30 Bách Luyện Thạch + 30 Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao
2 - 3

1 Skin Hoàng Nguyệt Anh-My Nguyệt Chi Quang + 20 Bồng Lai Tiên Linh + 20 Bách Luyện Thạch + 20 Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao
4 - 10

15 Bồng Lai Tiên Linh + 15 Bách Luyện Thạch + 15 Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao
11 - 20 10 Bồng Lai Tiên Linh + 10 Bách Luyện Thạch + 10 Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao
21 - 50 5 Bồng Lai Tiên Linh + 5 Bách Luyện Thạch + 5 Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao
Top