Đua Top Phong Ma Quân Đoàn (27/10 - 05/11)

3Q Củ Hành

Nội dung:
- Trong thời gian hoạt động, tiến hành Đua Top EXP Phong Ma Quân Đoàn. Điểm EXP Phong Ma Quân Đoàn là tổng điểm EXP Phong Ma các thành viên trong quân đoàn tăng thêm trong thời gian diễn ra hoạt động
- Kết quả Đua Top cuối cùng sẽ được lấy vào 23h59' ngày 05/11.
- Top 10 Quân Đoàn có điểm EXP Phong Ma cao nhất sẽ nhận được thưởng gồm: Phần thưởng dành cho Quân Đoàn Trưởng và phần thưởng dành cho Thành Viên
HạngPhần thưởng đoàn trưởngPhần thưởng thành viên
1
2 - 3

4 - 6

7 - 10
Top