[Đua Top Quân Đoàn] Quân Đoàn Trưởng cập nhật thông tin nhận thưởng

Chương trình "Đua Top Quân Đoàn" [Diễn ra từ 19/11 đến 16/12/2012] đã công bố kết quả Top 20 Quân Đoàn có điểm danh vọng đứng đầu trong game Củ Hành hiện nay. Ngoài phần thưởng có giá trị trong game, các Quân Đoàn đủ điều kiện còn nhận được phần thưởng tiền mặt.

Sau khi kiểm tra thông tin, Bổn Soái nhận thấy vẫn còn một số các Quân Đoàn vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin. Từ nay đến 23h59' chủ nhật, ngày 06/01/2013, mời các Quân Đoàn Trưởng có tên bên dưới bổ sung thông tin để việc trao thưởng diễn ra thuận lợi.

QUÂN ĐOÀN TRƯỞNG NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ BỔ SUNG THÔNG TIN!!!

Các Quân Đoàn cần bổ sung thông tin:

Thứ hạng Tên Quân Đoàn Quân Đoàn Trưởng
1 D.O.T.A Tuyệt-Sát
2 æ¶N•¹­®† -`•´-.¶Nắng.-`•´-
3 »•†£ØngHổMôn†•«™ »•†¶KÏếnßăng†•«™
4 MaTộc DauGau
5 ÓcNóc Sarunruk

Quân Đoàn nào đã bổ sung thông tin, vui lòng bỏ qua thông báo này.

Nay bá cáo,

Top