Ghép Vật Phẩm Mới: Cánh Ánh Sáng Thiên Sứ

GHÉP VẬT PHẨM MỚI

Công Thức

Tên Vật PhẩmCần binh sĩTên Nguyên Liệu 1Tên Nguyên Liệu 2Tên Nguyên Liệu 3Tên Nguyên Liệu 4Tên Nguyên Liệu 5Tên Nguyên Liệu 6
Ánh Sáng Thiên Sứ 200000 30 Mảnh Ánh Sáng Thiên Sứ 10 Trang Bị Tinh Nguyên        
Nhân*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) - 01 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 01 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 01 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 01 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 10 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 30 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi
Bảo Bảo Ô Hoàn Vương 10000 50 Sao Sinh Nhật 3 Tuổi(60 Ngày)          
Cá Nướng (Vĩnh Viễn) 10000 10 Sao Sinh Nhật 3 Tuổi(60 Ngày)          
Thịt Giò (Vĩnh Viễn) 10000 10 Sao Sinh Nhật 3 Tuổi(60 Ngày)          
Thịt Hun Khói (Vĩnh Viễn) 10000 10 Sao Sinh Nhật 3 Tuổi(60 Ngày)          
Cá Kiếm-Lớn 10000 4 Cá Nướng (Vĩnh Viễn)          
Heo Nướng 10000 4 Thịt Giò (Vĩnh Viễn)          
HotDog 10000 4 Thịt Hun Khói (Vĩnh Viễn)          
Hulk Bảo Bảo 10000 50 Năng Lượng Hulk (60 Ngày)          
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 9000 03 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh          
Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 9000 03 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh          
Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 27000 03 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh          

Ghép Cánh Ánh Sáng Thiên Sứ

Ghép Cánh Nhân*Ngũ Hành Vũ

Ghép Bảo Bảo Ô Vương Hoàn

Ghép Cá Nướng

Ghép Thịt Giò

Ghép Thịt Hun Khói

Ghép Cá Kiếm Lớn

Ghép Heo Nướng

Ghép HotDog

Ghép Hulk Bảo Bảo

Ghép Khiêu Chiến Lệnh

 

Top