Gia hạn thời gian tham gia Sự Kiện Tháng 11 và Tích Lũy Nạp Củ

Các Tướng Quân thân mến,

Được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Tướng Quân với hai sự kiện "Vũ Hội Hóa Trang" và "Tích Lũy Nạp Củ Tháng 11". Quân Sư Củ Hành quyết định gia hạn thời gian tham gia 02 sự kiện trên.

Thời gian gia hạn dự kiện đến ngày 02.12.2016. Quý Tướng Quân sẽ có thêm thời gian tham gia và hoàn thành những sự kiện hấp dẫn từ 3Q Củ Hành.

Top