[Giới thiệu] Sàn giao dịch, ký gửi trong game Củ Hành

Hệ thống giao dịch trong Mộng Tam Quốc là nơi trao đổi mua bán các vật phẩm (không khóa) giữa những người chơi với nhau. Thông qua hệ thống giao dịch, người chơi có thể sở hữu các vật phẩm không những để làm đẹp mà còn làm tăng sức mạnh nhân vật trong các trận đấu phó bản, đánh boss mà cửa hàng không bán.

Điều kiện mở khu giao dịch

- Người chơi đạt cấp 5 trở lên mới có thể tham gia vào khu giao dịch để tìm kiếm những món đồ cần thiết.

Giao diện khu giao dịch

Ký Gửi

- Người chơi có thể đưa các vật phẩm quý giá muốn bán lên khu giao dịch để "chào hàng" với những người chơi khác.

- Khi ký gửi sẽ tiêu tốn Quân Lương tùy theo thời gian ký gửi, thời gian càng lâu càng tốn nhiều Quân Lương. Chỉ những vật phẩm không khóa mới có thể ký gửi.

Giao diện ký gửi

- Cách đưa vật phẩm vào ký gửi:

    • Nhấn chuột phải vào vật phẩm và đưa vào ô giao dịch để đưa vật phẩm vào giao diện ký gửi.

Thao tác ký gửi vật phẩm

  • Hoặc nhấn chuột trái vào vật phẩm, nhấp chọn dòng Ký gửi vật phẩm sẽ tự động được đặt vào giao diện ký gửi.

Thao tác ký gửi vật phẩm

Ký gửi vật phẩm thành công

- Chọn giá và thời gian ký gởi:

  • Có thể chọn giá bán, thời gian ký gửi (giá ký gửi tối thiểu là 1xu và tối đa là 999.999 xu).
  • Thời gia ký gửi có thể chọn các mức 30/60/90 giờ. Quân lương tiêu hao sẽ tăng tương ứng thời gian ký gửi 2500/5000/7500.

Chọn giá bán và thời gian ký gửi

- Các loại ký gửi:

  • Có thể chọn ký gửi Không chỉ định: Tất cả người chơi có thể thấy vật phẩm ký gửi.

  • Chọn ký gửi theo ID người chơi, nhân vật: Chỉ có người chơi được chỉ định mới có thể thấy vật phẩm ký gửi.

Thiết lập người mua chỉ định

Xác nhận thiết lập người mua chỉ định

Thiết lập người mua chỉ định thành công

- Người bán sẽ phải chịu 'thuế' 1,5%  số tiền giao dịch cho hệ thống.

Mua vật phẩm ký gửi

- Chọn Xem để tìm kiếm và xem thông tin các vật phẩm được ký gửi.

Xem các vật phẩm ký gửi

Nhấn mua khi đồng ý mua vật phẩm ký gửi

- Nhấn chuột trái vào vật phẩm để xem thông tin và  mua vật phẩm đó. Có thể nhấn chuột phải vào món đồ để sử dụng thử hoặc sao chép tên người chơi.

Mua vật phẩm thành công

- Để tìm kiếm các vật phẩm nhanh hơn có thể chọn phân loại các vật phẩm trong khu giao dịch.

Phân loại các vật phẩm

- Có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các vật phẩm, trang bị cần thiết. Chọn tìm kiếm theo màu của vật phẩm, giá vật phẩm.

Tìm kiếm theo màu các vật phẩm

Tìm kiếm theo giá vật phẩm

Vinh Dự

- Căn cứ vào số tiền giao dịch để nhận điểm vinh dự, khi người chơi đạt đến điểm vinh dư nhất định sẽ lên cấp. Cấp vinh dự càng cao càng nhận được nhiều lợi ích khi ký gửi như giảm phí quân lương, tăng vị trí ký gửi...

Hãy là "khách hàng thân thiết" của Khu Giao Dịch để nhận nhiều quyền lợi.

Top