Giới Thiệu Tướng Mới - Song Tử

Mặc Tử - Đại Sư Điêu Khắc

Kỹ năng tướng

Kỹ năngMô tả

Chấn Đãng Pha [W]
Mặc Tử phóng ra Chấn Đãng Pha, gây sát thương và giảm tốc. Trong 4 giây khi Công Thâu Ban tấn công địch chịu Chấn Đãng Pha sẽ xung kích đến phía sau địch.

Từ Bạo Thuẫn [E]
Công Thâu Ban nhận được hộ thuận, duy trì 4 giây. Trong thời gian đó sẽ gây sát thương cho kẻ địch xung quanh, khi Mặc Tử trong trạng thái Cộng Chấn [R] sẽ biến sát thương thành HP cho Mặc Tử.

Cộng Chấn [R]
Khi khoảng cách 2 giữa Mặc Tử và Công Thâu Ban nhỏ hơn 1600 hình thành liên kết Cộng Chấn. Tăng tốc độ di chuyển 15%, địch chạm phải liên kết sẽ chịu sát thương và choáng.

Dẫn Lực Hiệu Ứng [F]
Khi trong trạng thái Cộng Chấn có thể dùng Dẫn Lực Hiệu Ứng hút 1 người vào trong Thời Không Toả duy trì 6 giây. Có thể thả đơn vị tại 1 khu vực chỉ định, địch trong phạm vi sẽ chịu sát thương và hất tung.

Hướng Dẫn

Đây là vị tướng rất mạnh tại giai đoạn đầu và giữa trận đấu với rất nhiều hiệu ứng khống chế và kỹ năng vô cũng biến ảo. Tuy nhiên cũng đòi hỏi người chơi cần có kỹ năng tốt để điều khiển cả Công Thâu Ban và Mặc Tử cùng 1 lúc. Khởi đầu trận đấu Công Thâu Ban và Mặc Tử sẽ sở hữu ngay 2 trang bị mặc định (chỉ số trang bị sẽ tăng theo cấp độ tướng). Lưu ý đặc biệt: Khi Công Thâu Ban tử vong thì Mặc Tử cũng tử vong và ngược lại.Kỹ năng Chấn Đãng Pha [W]

Đây là kỹ năng có tầm sử dụng khá xa, có tác dụng rất tốt trong giai đoạn đi đường hoặc cấu rỉa HP kẻ đich. Bên cạnh đó, Công Thâu Ban có thể di chuyển rất nhanh đến phía sau kẻ địch (để kích hoạt kỹ năng Cộng Chấn [R])

Kỹ năng Từ Bạo Thuẫn [E]

Kỹ năng sinh tồn rất mạnh giúp trụ đường tốt giúp farm dễ dàng gây sát thương lớn trong giao tranh tổng. Nếu kỹ năng tốt hoàn toàn có thể để Mặc Tử farm ngoài lane và Công Thâu Ban farm rừng hiệu quả cực tốt nhanh chóng đạt được những trang bị thiết yếu.

Kỹ năng Cộng Chấn [R]

Đây là kỹ năng quan trọng nhất để kết hợp Công Thâu Ban và Mặc Tử đem lại sát thương theo thời gian và choáng liên tục hãy cân nhắc tăng sớm 1 điểm. Lưu ý: Nếu không tăng  kỹ năng này sẽ không thể sử dụng kỹ năng cuối - Dẫn Lực Hiệu Ứng [F].

Kỹ năng Dẫn Lực Hiệu Ứng [F]

Dẫn Lực Hiệu Ứng [F] mang lại lượng sát thương và khống chế lớn tạo nhiều đột biến trong giao tranh tổng, vừa có thể mở giao tranh và rút lui dễ dàng khi đã sử dụng thuần thục. Lưu ý: Khi sử dụng Mặc Tử sử dụng kỹ năng Dẫn Lực Hiệu Ứng [F] sẽ hút Công Thâu Ban về phía Mặc Tử và ngược lại.

Trang bị đề nghị

Công Thâu Ban:

với tầm đánh gần và khả năng tiếp cận nhanh, hồi phục tốt nên lên thêm các trang bị tăng khả năng chống chịu hoặc tăng khả năng quấy pha trong giao tranh cho Công Thâu Ban như  

 Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt,  Sương Hoàn*Huyền Băng Khải và   Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn. Hoặc các trang bị tăng khả năng khống chế trong giao tranh như:  Yêu Pháp*Tế Linh Trượng và .

Mặc Tử:

Với trang bị cơ bản tăng tốc độ đánh và sát thương theo cấp độ, Mặc Tử hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò sát thương vật lý chủ lực trong đội hình với  Né Tránh*Thất Tinh Đao,  Thánh Kiếm*Thanh Giang Kiếm,  Phá phòng*Toái Giáp Chuỳ. Tuy nhiên với lương máu thấp của Mặc Tử các Tướng Quân cần cân nhắc thêm các trang bị tăng thời gian sinh tồn trong giao tranh như:  Ngự Ma*Thanh Cang Thương hay  Ngăn Cản*Hồng Long Lân Giáp.

Top