Hệ thống chống "cày" điểm Quân Công

Hệ thống điểm Quân Công là một trong những hệ thống điểm thú vị của 3Q Củ Hành, thể hiện đẳng cấp, chuyên nghiệp của Tướng Quân trong những trận đấu. Trong phiên bản cập nhật mới nhất, nhằm mang lại sự rõ ràng hơn trong việc sở hữu điểm Quân Công. 3Q Củ Hành ra mắt tính năng mới mang tên:

Hệ Thống Chống Cày Điểm Quân Công

Tại bản cập nhật mới nhất, hệ thống tiên tiến sẽ căn cứ trên các dữ liệu khi tổng hợp để đánh giá trận đấu có phải là trận đấu "cày" điểm hay không. Nếu đúng là trận đấu "cày" điểm thì trận đấu sẽ không được tính các điểm quân công, chỉ tính số trận. Nếu không phải là trận đấu "cày" điểm, điểm Quân Công sẽ được tính bình thường.

3Q

Top