Hoàn tất trao thưởng chương trình "Lật Hình 18+ 10"

C
ác tướng quân thân mến,

Diễn ra từ ngày 09/09 đến 25/10, Chương trình Lật Hình 18+10 đã thu hút được rất nhiều sự tham gia của các Tướng Quân. Quân Sư Củ Hành xin thông báo những phần thưởng đã được trao đến cho Quý Tướng Quân.

Sau đây là danh sách các tướng quân đủ điều kiện nhận thưởng:

Tham gia Lật Hình 18+ 10 để trúng thưởng hàng trăm triệu tiền mặt

Danh sách trúng thưởng VIP

SttPhần ThưởngTên Nhân VậtIDCách Thức Nhận Giải
1 Galaxy Note 5  ¥êµ†hâÌm ßôì Võò ¤ 116604402 Văn phòng Hồ Chí Minh
2 10.000.000 VNĐ GaìiXinh_BN 326320975 Qua tài khoản ngân hàng
3 5.000.000 VNĐ Çaìt †ýòkyÒ 1607938 Văn phòng Hồ Chí Minh
4 5.000.000 VNĐ ™VodKa™ 134389564 Văn phòng Hà Nội
5 2.000.000 VNĐ rdtftty 197411415 Văn phòng Hà Nội
6 2.000.000 VNĐ sadness in my heart 111900435 Văn phòng Hồ Chí Minh
7 2.000.000 VNĐ Hýìa Vãn TuÞn 195325325 Qua tài khoản ngân hàng
8 2.000.000 VNĐ o0+Dragon+0o 358937915 Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
9 2.000.000 VNĐ (AE)Long_Ga 275154652 Qua tài khoản ngân hàng
10 1.000.000 VNĐ  Lå¢ø§†€  254038614 Văn phòng Hà Nội
11 1.000.000 VNĐ Tuyêòt Tâìu 348622449 Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
12 1.000.000 VNĐ BuôÌn Vu Võ 44943348 Văn phòng Hà Nội
13 1.000.000 VNĐ    Mµm    255630822 Qua tài khoản ngân hàng
14 1.000.000 VNĐ »™«½Çave½»™« 347201342 Qua tài khoản ngân hàng
15 1.000.000 VNĐ  Ngaòo Thiên   245863142 Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
16 1.000.000 VNĐ [PK]ChêìtNhaìt 68102099 Văn phòng Hồ Chí Minh
17 1.000.000 VNĐ Michigo <3 Ruyka 159674581 Văn Phòng Hồ Chí Minh
18 1.000.000 VNĐ  LACOSTE  195326555 Văn phòng Hà Nội
19 1.000.000 VNĐ JAV Täkïzäwä £äurä• 203999217 Qua tài khoản ngân hàng
20 1.000.000 VNĐ [Hgdd] E N D  198211741 Qua tài khoản ngân hàng
21 1.000.000 VNĐ  Arrow.-Final 255536083 Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
22 1.000.000 VNĐ Ngoc4Anh 197131154 Văn phòng Hà Nội
23 1.000.000 VNĐ NGOC2Anh 195430659 Văn phòng Hà Nội
24 1.000.000 VNĐ Ngoc=Anh 292732845 Văn phòng Hà Nội
25 1.000.000 VNĐ ST. Lôòc TrâÌn  <3 272863570 Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
26 1.000.000 VNĐ zZzMrNam2009zZz 219318527 Qua tài khoản ngân hàng
27 1.000.000 VNĐ you_are_bitch 306747891 Quy đổi trực tiếp thành zing xu tặng
28 1.000.000 VNĐ Ñø Løve Ñø Lîƒë 281558122 Văn phòng Hồ Chí Minh
29 1.000.000 VNĐ ™[H]•ß LuÌn <3™ 222866137 Qua tài khoản ngân hàng
30 Áo 3Q củ hành CaSiÞ•CaoTõÌRung 281320347 Nhận giải hiện vật
31 Áo 3Q củ hành .HoaÌngHôÌng 319274849 Nhận giải hiện vật
32 Áo 3Q củ hành ™[H]•ß HaÒipro_Q12 246533474 Nhận giải hiện vật
33 Áo 3Q củ hành SiêuQuâòY 118883962 Nhận giải hiện vật
34 Áo 3Q củ hành zZzPhuìczZz 215814937 Nhận giải hiện vật
35 Áo 3Q củ hành ¤…¶ƒip…Keññy…¤ 274312794 Nhận giải hiện vật
36 Áo 3Q củ hành @$lmn$@ 135312359 Nhận giải hiện vật
37 Áo 3Q củ hành SeeyoUAgain! 96002837 Nhận giải hiện vật
38 Áo 3Q củ hành Roam [C] 251007595 Nhận giải hiện vật
39 Áo 3Q củ hành [GS-Py]-SôngVêÌÐêm 252237748 Nhận giải hiện vật
40 Áo 3Q củ hành .ThuHãÌng 315653301 Nhận giải hiện vật
41 Áo 3Q củ hành .HaÒiYêìn 316716402 Nhận giải hiện vật
42 Áo 3Q củ hành [HaÒo] Euro ^^! 6289868 Nhận giải hiện vật
43 Áo 3Q củ hành [Kiêòt] VNР^^! 270312141 Nhận giải hiện vật
44 Áo 3Q củ hành TËn Mày Là GiÌ 347166224 Nhận giải hiện vật
45 Áo 3Q củ hành Laòc HýÞu Thiên 358159710 Nhận giải hiện vật
46 Áo 3Q củ hành ¼™Hýõñg_QüyÌñh™¾ 203788861 Nhận giải hiện vật
47 Áo 3Q củ hành Ðông…K¥…Sôìt™ 295863571 Nhận giải hiện vật
48 Áo 3Q củ hành saharan 104196490 Nhận giải hiện vật
49 Áo 3Q củ hành %Nang% 360919874 Nhận giải hiện vật
50 Áo 3Q củ hành —»(¯`MoØnlight´¯)«— 247739699 Nhận giải hiện vật
51 Áo 3Q củ hành †Knight[™Water™]† 340482571 Nhận giải hiện vật
52 Áo 3Q củ hành ßaòch TýÒ Hoòa 235585339 Nhận giải hiện vật
53 Áo 3Q củ hành  Doggie 2 Mãòt :)  180908996 Nhận giải hiện vật
54 Áo 3Q củ hành Thaình Cýõng 244879774 Nhận giải hiện vật
55 Áo 3Q củ hành ¯3QÆ…†•—»ßaÞO«—•† 212396207 Nhận giải hiện vật
56 Áo 3Q củ hành »CrooKed« GD 354345247 Nhận giải hiện vật
57 Áo 3Q củ hành JAV Säkuräi Rïa• 266470456 Nhận giải hiện vật
58 Áo 3Q củ hành Anubis¹²³ 119521068 Nhận giải hiện vật
59 Áo 3Q củ hành NgayTanThe1993 101861353 Nhận giải hiện vật
60 Áo 3Q củ hành thaidep 250209590 Nhận giải hiện vật
61 Áo 3Q củ hành † ¶ Ça Rus † 343484885 Nhận giải hiện vật
62 Áo 3Q củ hành HB_chantu 203146397 Nhận giải hiện vật
63 Áo 3Q củ hành XET_xet_XET 305073578 Nhận giải hiện vật
64 Áo 3Q củ hành ™ MiÌ Tôm XaÌo ™ 324395834 Nhận giải hiện vật
65 Áo 3Q củ hành         K         218141544 Nhận giải hiện vật
66 Áo 3Q củ hành MrFury 307904934 Nhận giải hiện vật
67 Áo 3Q củ hành ™Mãìt•DiêÌu•Hâu™ 248850713 Nhận giải hiện vật
68 Áo 3Q củ hành AnH-hUnG-ThIeU-nI3n 286492457 Nhận giải hiện vật
69 Áo 3Q củ hành Maybe I'm Lazy Guy  317271791 Nhận giải hiện vật

Top