Hoạt Động 08/03/2018

Hoạt Động 8/3

08/03/2018

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 - 23h59 ngày 08/03 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Ám Kim 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 8/3 00h00 - 23h59 ngày 08/03 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá May Mắn 10 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh viễn Khóa
5 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
6 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
7 Thẻ Võ Tướng 1 Vĩnh Viễn Khóa

Hoạt động 3:Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng từ 00h00 – 23h59 08/03 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
2 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Vĩnh viễn Khóa
3 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 3 Vĩnh viễn Khóa
5 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
6 Tuyệt Thế Giai Nhân (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
7 Tuyệt Thế Giai Nhân (Đài) (30 ngày) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 Tuyệt Thế Giai Nhân (Sức) (30 ngày) 1 Vĩnh Viễn Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy Khiêu Chiến Boss Người Cá đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 08/03 – 23h59 ngày 08/03 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Khiêu chiến Boss Người Cá 5 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 ngày Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa

- Khiêu chiến Boss Người Cá 10 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 20 30 Ngảy Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa

- Khiêu chiến Boss Người Cá 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 30 30 Ngảy Khóa
2 Cẩm Nang Ngọc Bội May Mắn 1 7 ngày Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 – 23h59 ngày 08/03 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Tích lũy tăng 500 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 ngày Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 3 180 Ngảy Khóa

- Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 20 30 Ngảy Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 5 180 Ngảy Khóa

- Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 30 30 Ngảy Khóa
2 Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Tự Chọn (30 ngày) (Chọn 1 Hiệu Ứng vĩnh viễn) 1 30 Ngảy Khóa

Hoạt động 6: Tăng điểm 00h00 – 23h59 ngày 08/03/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 7: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Từ 0h00 đến 23h59 ngày 08/03, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 8: Nhân đôi Lực Chiến 08/03/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 – 23h59 ngày 08/03/2018, khi tham gia chơi người chơi sẽ được

-Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 9:

Rút Thẻ 8/3 00h00’ - 23h59’ Ngày 08/03/2018 (Áp dụng phiên bản 3D)

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

 

Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Top