Hoạt Động Buff Cuối Tuần (19/02 - 21/02)

HOẠT ĐỘNG BUFF CUỐI TUẦN

19/02/2016 - 21/02/2016

 • Nhân vật cấp 2.
 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 ngày 18/02/2016 – 23h59’ ngày 21/02/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 18/02/2016 – 23h59’ ngày 21/02/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
2 Túi Ưu Đãi Bộ Dũng Vũ 90 ngày (3 ngày)
(Giảm giá từ 3999 còn 1999)
03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Tăng điểm từ 08h00 19/02/2016 – 23h59 ngày 21/02/2016 (Áp dụng 2D và 3D)

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 08h00 19/02/2016 – 23h59 ngày 21/02/2016
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+20%
(X1.2 so với bình thường)

Hoạt động 3: Tăng điểm giờ vàng ngày 21/02/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 09h - 11h00’ ngày 21/02/2016
  • Từ 14h - 16h00’ ngày 21/02/2016
  • Từ 19h - 22h00’ ngày 21/02/2016
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)

Hoạt động 4: Nhân đôi Lực Chiến (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 09h - 11h00’ ngày 21/02/2016
 • Từ 14h - 16h00’ ngày 21/02/2016
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.
 Hoạt độngTừ09h - 11h00’ và 14h - 16h00’ ngày 21/02/2016
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 5: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 8h00 ngày 19/02/2016 đến 23h59 ngày 21/02/2016, khi tham gia chơi tại bản đồ Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi

Top