Hoạt Động Cuối Tuần Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Hoạt Động Cuối Tuần Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

17/11/2017 – 20/11/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 17/11 - 23h59 ngày 20/11 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

Nội dung: - Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 10 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 10 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 40 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Mỗi ngày Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 từ 08h00 - 23h59 ngày 17/11 – 20/11 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 4 ngày, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 3 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
7 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 từ 00h00 – 23h59 20/11 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 50 Khóa
3 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Dục Hỏa Phượng Hoàng (3 Ngày) 03 ngày 1 Khóa
6

Túi Ưu Đãi  Cống Hiến Phong Ma (7 Ngày)

(100 Nước Mắt Người Cá giá 1950 Củ)
7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 08h00 17/11 – 23h59 ngày 20/11 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 5 Khóa

Nội dung: Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 10 Khóa

Nội dung: Tích lũy tăng 4000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên Vĩnh viễn 1 Khóa
Túi Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên mở ngẫu nhiên nhận được 1 Vũ Khí Cam (Vĩnh Viễn)

Hoạt động 5 :Tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 17/11 – 23h59 ngày 20/11, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 60 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 6 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) Vĩnh viễn 6 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) Vĩnh viễn 6 Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 17/11 – 23h59 ngày 20/11, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 100 Khóa
2 Sơn Hà Huy Chương 90 Ngày 4 Khóa
3 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 10 Khóa
4 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 2 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 17/11 – 23h59 ngày 20/11,  khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 60 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 6 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 4 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 6 Khóa

Hoạt động 8: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 17/11 – 23h59 ngày 20/11,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 2 Khóa

Hoạt động 9: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 17/11 – 23h59 ngày 20/11,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 2 Khóa

Hoạt động 10: Buff x2 Thành Tựu 19/11 – 20/11 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
- Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
- Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 11: Tăng điểm 08h00 17/11/2017 – 23h59 ngày 20/11/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100%Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 12: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Từ 8h00 ngày 17/11/2017 đến 23h59 ngày 20/11/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ

Hoạt động 13: Nhân đôi Lực Chiến 17/11/2017 – 20/11/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 17/11/2017 – 23h59 ngày 20/11/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • oTăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 14: Rút Thẻ 00h00’ - 23h59’ Ngày 20/11/2017 (Áp dụng cả 2 phiên bản)

 • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)
Top