Hoạt Động Cuối Tuần Mừng Sinh Nhật 5 Tuổi 01/12/2017 – 03/12/2017

Hoạt Động Cuối Tuần Mừng Sinh Nhật 5 Tuổi

01/12/2017 – 03/12/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 01/12 - 23h59 ngày 03/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Sinh Nhật 5 Tuổi).

Nội dung: -Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 10 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 10 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 40 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Sinh Nhật 5 Tuổi từ 08h00 ngày 01/12 - 23h59 ngày 03/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 3 ngày cuối tuần, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Quà Sinh Nhật VIP Lục

(Mở nhận được:

 • Luyện Hóa Tinh Nguyên*5
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cao*5
 • Thẻ Thủ Hộ*10
 • Đá May Mắn*10
 • Hộp Tinh Diệu (30 ngày)*10
Chìa Sao (30 ngày)*10)
Vĩnh viễn 01 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy Online 2 giờ Mỗi Ngày nhận thưởng mừng Sinh Nhật 5 Tuổi từ 08h00 – 23h59 01/12 – 03/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Sinh Nhật-Nhỏ (7 Ngày) 07 Ngày 1 Khóa
2 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
3 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
4 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 30 Khóa
5 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
6 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Sinh Nhật 5 Tuổi)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/12 – 23h59 ngày 03/12, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 100 Khóa
3 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 10 Khóa
4 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 2 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Sinh Nhật 5 Tuổi)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/12 – 23h59 ngày 03/12,  khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 60 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 4 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 6 Khóa

Hoạt động 6: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Sinh Nhật 5 Tuổi)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/12 – 23h59 ngày 03/12,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 6 Khóa

Hoạt động 7: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng nhân dịp Sinh Nhật 5 Tuổi)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/12 – 23h59 ngày 03/12,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 6 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 08h00 01/12 – 23h59 ngày 03/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 30 Khóa

- Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 60 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 60 Khóa

- Tích lũy tăng 4000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bảo Bảo Ô Hoàn Vương Vĩnh viễn 01 Khóa

Hoạt động 9: Tăng điểm 08h00 01/12/2017 – 23h59 ngày 03/12/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 10: Nhân đôi Lực Chiến 01/12/2017 – 03/12/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/12/2017 – 23h59 ngày 03/12/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

- Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 11: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Từ 8h00 ngày 01/12/2017 đến 23h59 ngày 03/12/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 12: Rút Thẻ Sinh Nhật 08h00’ 01/12 - 23h59’ Ngày 03/12/2017 (Áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

SttRút Thẻ(08h00’ 01/12 - 23h59’ Ngày 03/12/2017)
1

Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

30 Ngày
Top