Hoạt Động Đăng Nhập 7 Ngày Nhận Thưởng

HOẠT ĐỘNG 7 NGÀY ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

24/01/2016 – 30/01/2016

  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 – 23h59’ ngày 24/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản Củ Hành 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 24/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Đèn*Bong Bóng (1 Ngày) 01 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 – 23h59’ ngày 25/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản Củ Hành 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 25/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Biến*Liệt Diệm (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 – 23h59’ ngày 26/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản Củ Hành 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 26/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Phù*Ngân Hà (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 – 23h59’ ngày 27/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản Củ Hành 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 24/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Phù*Kim Hà (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 – 23h59’ ngày 28/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản Củ Hành 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 28/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Phù*Tim Hồng (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 – 23h59’ ngày 29/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản Củ Hành 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 29/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Phù*Tim Vàng (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 – 23h59’ ngày 30/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản Củ Hành 3D)

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 30/01/2016

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Chỉ Binh*Minions (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa


Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi

Top