Hoạt Động Giỗ Tổ Hùng Vương 24/04/2018 – 26/04/2018

-=- Hoạt Động Giỗ Tổ Hùng Vương  -=-

24/04/2018 - 26/04/2018

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 - 23h59 ngày 25/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Mỗi Ngày Mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 00h00 24/04 - 23h59 ngày 26/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
5 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng Mỗi Ngày 00h00 24/04 – 23h59 ngày 26/04 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ mỗi ngày (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
2 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
3 Chìa Trăng (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
4 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
5 Miễn Phí Khiêu Chiến Tướng Người Cá (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 15 lần bản đồ Viêm Đế đạt số lần quy định nhận thưởng từ 00h00 24/04 – 23h59 ngày 26/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Hoàng Cân Kỳ 2 Vĩnh viễn Khóa
3 Hoàng Cân Đạo Sách 2 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 10 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 5:Hoàn thành 15 lần bản đồ Lữ Bố đạt số lần quy định nhận thưởng từ 00h00 24/04 – 23h59 ngày 26/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Đổng Trác Quân Kỳ 2 Vĩnh viễn Khóa
3 Đổng Trác Lư Cốt 2 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 10 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 6: Hoàn thành 15 lần bản đồ Từ Hoảng đạt số lần quy định nhận thưởng từ 00h00 24/04 – 23h59 ngày 26/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Quần Hùng Kỳ 2 Vĩnh viễn Khóa
3 Quần Hùng Binh Thư 2 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 10 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 7:Hoàn thành 15 lần bản đồ Viên Thiệu đạt số lần quy định nhận thưởng từ 00h00 24/04 – 23h59 ngày 26/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Thẻ Kho Báu Viên Thiệu 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Cờ Quân Viên Thiệu 2 Vĩnh viễn Khóa
3 Kiếm Quân Viên Thiệu 2 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 10 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 8: Hoàn thành 15 lần bản đồ Ngọa Long đạt số lần quy định nhận thưởng từ 00h00 24/04 – 23h59 ngày 26/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Thẻ Kho Báu Ngọa Long 3 Vĩnh viễn Khóa
2 Ấn Tín Ô Hoàn 2 Vĩnh viễn Khóa
3 Thánh Vật Ô Hoàn 2 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 5 10 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 24/04 – 23h59 ngày 26/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-- Tích lũy tăng 500 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Dục Hỏa Phượng Hoàng (3 Ngày) 1 3 Ngày Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 5 180 Ngày Khóa
- - Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 10 180 Ngày Khóa
- Tích lũy tăng 3000 Lực chiến sẽ nhận được::
SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim 1 7 Ngày Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 15 180 Ngày Khóa

Hoạt động 10: Tăng điểm 00h00 24/04/2018 – 23h59 ngày 26/04/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- - Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được::
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 11: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Từ 0h00 ngày 24/04/2018 đến 23h59 ngày 26/04/2018, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 12: Nhân đôi Lực Chiến 24/04/2018 – 26/04/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 24/04/2018 – 23h59 ngày 26/04/2018, khi tham gia chơi người chơi sẽ được

- Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 13: Rút Thẻ 00h00’ - 23h59’ Ngày 25/04/2018 (Áp dụng phiên bản 3D)

-Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

SttRút Thẻ(00h00’ - 23h59’ ngày 25/04)
1

Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

v
Top