Hoạt Động Halloween (30/10/2017 – 01/11/2017)

Hoạt Động Halloween

30/10/2017 – 01/11/2017

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng Halloween Mỗi Ngày từ 00h00 - 23h59 ngày từ 30/10 – 01/11 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 3 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
7 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 2: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng Halloween từ 00h00 – 23h59 31/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 50 Khóa
3 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Kẹo Càn Quấy (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
6 Dơi Hút Máu (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
7 Mặt Cười Đáng Sợ (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
8

Túi Ưu Đãi  Cống Hiến Phong Ma (7 Ngày)

(100 Nước Mắt Người Cá giá 1950 Củ)
7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 30/10 – 23h59 ngày 01/11, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Túi Ưu Đãi  Cống Hiến Phong Ma (7 Ngày)(100 Nước Mắt Người Cá giá 1950 Củ)
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 30 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 3 Khóa
3 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 4:Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 30/10 – 23h59 ngày 01/11, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 50 Khóa
2 Sơn Hà Huy Chương 90 Ngày 2 Khóa
3 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 5:Tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 30/10 – 23h59 ngày 01/11,  khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 30 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 3 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 6:Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 30/10 – 23h59 ngày 01/11 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

Nội dung: Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 5 Khóa

Nội dung: Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 50 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 10 Khóa

Nội dung: Tích lũy tăng 4000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Vũ Khí Cam Ngẫu Nhiên Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 7: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 30/10 – 23h59 ngày 01/11,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 30/10 – 23h59 ngày 01/11,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tăng điểm 00h00 30/10/2017 – 23h59 ngày 01/11/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu.

Hoạt động 10: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Từ 0h00 ngày 30/10/2017 đến 23h59 ngày 01/11/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 11: Nhân đôi Lực Chiến 30/10/2017 – 01/11/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 30/10/2017 – 23h59 ngày 01/11/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • o Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 12:Rút Thẻ 00h00’ - 23h59’ Ngày 31/10/2017 (Áp dụng cả 2 phiên bản) Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Top