Hoạt Động Lễ Tình Nhân ( 12/02/2018 - 15/02/2018)

Hoạt Động Lễ Tình Nhân

12/02/2018 - 15/02/2018

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 - 23h59 ngày 14/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện - Ám Kim 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 60 Ngày Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Lễ Tình Nhân 00h00 - 23h59 ngày 14/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá May Mắn 10 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh viễn Khóa
5 Chìa Sao (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
6 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
7 Tình Yêu Rực Lửa-Đài (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
8 Trái Tim Nhiệt Tình-Bài (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
9 Hồng Sắc Ước Hội (Trang sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
10 Tình Hữu Độc Chung (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 12/02 – 23h59 ngày 14/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Tích lũy tăng 888 Lực chiến sẽ nhận được

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Tình Nhân Triền (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Tình Nhân Lữ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Tích lũy tăng 1888 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Tình Nhân Thường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Tình Nhân Lữ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

- Tích lũy tăng 2888 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Tình Nhân Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Tình Nhân Nhân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
3 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

Hoạt động 4: Tăng điểm 00h00 12/02/2018 – 23h59 ngày 15/02/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 5: Tăng điểm 00h00 – 23h59 ngày 14/02/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 6: Rút Thẻ Lễ Tình Nhân 00h00’ - 23h59’ Ngày 14/02/2018 (Áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

 

Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Top