Hoạt Động Mừng 30/4 & 01/05

-=- Hoạt Động Mừng 30/4 & 01/05  -=-

30/04/2018 - 01/05/2018

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1:Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 ngày 27/04 - 23h59 ngày 29/04 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng mừng Lễ 30/04 & 01/05 dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 ngày 30/04 - 23h59 ngày 01/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Sách Phòng Cụ Thần 2 Vĩnh viễn Khóa
5 Trang Sách Vũ Khí Thần 2 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 3:Đăng nhập nhận thưởng Mỗi Ngày mừng Lễ 30/04 & 01/05 00h00 - 23h59 ngày 27/04 – 01/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ mỗi ngày (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
5 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
6 Miễn Phí Khiêu Chiến Tướng Người Cá (7 Ngày) 1 7 Ngày Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng Mỗi Ngày 00h00 27/04 – 23h59 ngày 01/05 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Củ Khóa 100 7 Ngày Khóa
2 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 2 Vĩnh viễn Khóa
3 Ngọc Bội May Mắn (180 ngày) 2 180 Ngày Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
5 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
6 Thủy Nguyệt (Đài) (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
7 Nguyệt Bạch (Bài) (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
8 Điệp Hoa (Sức) (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành bản đồ Quân Đoàn Xuất Chinh đạt số lần quy định nhận thưởng từ 00h00 27/04 – 22h00 ngày 01/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- 5Trận:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Thẻ Binh Sĩ 5 Vĩnh viễn Khóa

- 10 Trận:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Trang Sách Phòng Cụ Thần 3 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Binh Sĩ 10 Vĩnh viễn Khóa

- 20 Trận:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Trang Sách Vũ Khí Thần 3 Vĩnh viễn Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Binh Sĩ-Trung 5 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy Khiêu Chiến Boss Người Cá đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 27/04 – 23h59 ngày 01/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Khiêu chiến Boss Người Cá 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Cẩm Nang Ngọc Bội May Mắn 1 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Người Cá 40 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Người Cá 80 lần::

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Bồng Lai Tiên Khí 10 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Người Cá 160 lần::

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Túi Chọn Trân Bảo Hiếm Sinh Nhật (30 Ngày) 1 30 Ngày Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 27/04 – 23h59 ngày 01/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Tích lũy tăng 1888 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Chó Xù Ngốc 1 Vĩnh viễn Khóa

- Tích lũy tăng 2888 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa

- Tích lũy tăng 4888 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Vũ Khí Cam Sinh Nhật (30 Ngày) 1 30 Ngày Khóa

Hoạt động 8: Buff x2 Thành Tựu 30/04 – 01/05 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 4
- Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 4
-Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 4

Hoạt động 9: Tăng điểm 00h00 27/04/2018 – 23h59 01/05/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu

Hoạt động 10: Rút Thẻ Mừng Lễ 30/04 & 01/05 00h00’ 30/04/2018 - 23h59’ 01/05/2018 Ngày (Áp dụng phiên bản 3D)

-Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

SttRút Thẻ(00h00’ - 23h59’ ngày 25/04)
1

Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

v
Top