Hoạt Động Quốc Tế Thiếu Nhi

-=- Hoạt Động Quốc Tế Thiếu Nhi -=-

01/06/2018 – 03/06/2018

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 01/06 - 23h59 ngày 03/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng mỗi ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (00h00 01/06 - 23h59 ngày 03/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
5 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng mỗi ngày 00h00 01/06 – 23h59 ngày 03/06 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
2 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
3 Ngọc Bội May Mắn (180 ngày) 2 180 Ngày Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
5 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 01/06 – 23h59 ngày 03/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Dục Hỏa Phượng Hoàng (3 Ngày) 1 3 Ngày Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 5 180 Ngày Khóa

- Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 10 180 Ngày Khóa

- Tích lũy tăng 3000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Vũ Khí Cam Sinh Nhật (30 Ngày) 1 30 Ngày Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 15 180 Ngày Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 số lượng phần thưởng nhận được)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, thưởng 00h00 01/06 – 23h59 ngày 03/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên 2 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 6 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá May Mắn 10 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 6: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 số lượng phần thưởng nhận được)

Trong thời gian hoạt động, thưởng 00h00 01/06 – 23h59 ngày 03/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D), khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 6 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 6 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 6 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên 6 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 7: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 số lượng phần thưởng nhận được)

Trong thời gian hoạt động, 00h00 01/06 – 23h59 ngày 03/06, khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 6 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 6 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 6 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên 6 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy Khiêu Chiến map Thần Khuyển Trừ Yêu đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 01/06 – 23h59 ngày 08/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-   Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Cẩm Nang Ngọc Bội May Mắn 1 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 40 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 80 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Bồng Lai Tiên Khí 10 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 160 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Túi Chọn Trân Bảo Hiếm Sinh Nhật (30 Ngày) 1 30 Ngày Khóa

Hoạt động 9: Rút Thẻ 08h00’ - 23h59’ Ngày 01/06/2018 (Áp dụng cả 2 phiên bản)

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

SttRút Thẻ(08h00’ - 23h59’)
1 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Hoạt động 10: Buff x2 Thành Tựu 00h00 ngày 01/06- 23h59 Ngày 2/6 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

-  Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày từ 09h - 11h00’ ngày 01/06-2/6 khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 4
-   Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày từ 14h - 16h00’ ngày 01/06 -2/6 khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 4
- Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày từ 19h - 22h00’ ngày 01/06-2/6 khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 4

Hoạt động 11: Tăng điểm 00h00 01/06/2018 – 23h59 ngày 03/06/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 12: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 00h00 ngày 01/06/2018 đến 23h59 ngày 03/06/2018, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10) và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 13: Nhân đôi Lực Chiến 01/06/2018 – 03/06/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 01/06/2018 – 23h59 ngày 03/06/2018, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  •   Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
Top