Hoạt Động Quốc Tế Thiếu Nhi

Hoạt Động Quốc Tế Thiếu Nhi

01/06/2017 – 04/06/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 01/06 - 22h00 ngày 04/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: - Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng 08h00 - 22h00 ngày 01/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
2 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Thẻ Binh Sĩ-Trung (3 ngày) (Thẻ Binh Sĩ-Trung giá 200 Củ ) 3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng 08h00 – 23h59 ngày 01/06 (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Kim Kê (3 Ngày) 3 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành bản đồ Quân Đoàn Xuất Chinh đạt số lần quy định nhận thưởng từ 10h00 01/06 – 22h00 ngày 04/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Số lượtPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
5 Trận Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 5 Khóa
10 Trận Trang Sách Phòng Cụ Thần Vĩnh viễn 1 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 5 Khóa
Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 10 Khóa
20 Trận Bồng Lai Nguyên Linh Vĩnh viễn 1 Khóa
Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 5 Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 10 Khóa
Thẻ Binh Sĩ-Trung Vĩnh viễn 5 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 1888 Lực Chiến Nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động từ 8h00 - 23h59 ngày 01/06, khi người chơi tích lũy được 1888 Lực Chiến  sẽ nhận được các phần thưởng như sau:
SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Quà Hồi Ức Tuổi Thơ (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 5 Khóa

Hoạt động 6: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/06 – 23h59 ngày 04/06,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 01/06 – 23h59 ngày 04/06,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời HạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Buff x2 Thành Tựu 01/06 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

(Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

Thành TựuThời Gian
  • Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
09h - 11h00’ 14h - 16h00’ 19h - 22h00’
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

  Hoạt động 9:Tăng điểm 08h00 – 23h59 ngày 01/06/2017 (Áp dụng 2D và 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
  +100%
  (x2 so với bình thường)
  +100%
  (X2 so với bình thường)
  +100%
  (X2 so với bình thường)
  +100%
  (X2 so với bình thường)
  +100%
  (X2 so với bình thường)

  Hoạt động 10: Tăng điểm 08h00 02/06/2017 – 23h59 ngày 04/06/2017 (Áp dụng 2D và 3D)

  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
  +50%
  (x1.5 so với bình thường)
  +50%
  (X1.5 so với bình thường)
  +50%
  (X1.5 so với bình thường)
  +50%
  (X1.5 so với bình thường)
  +20%
  (X1.2 so với bình thường)

  Hoạt động 11: Tăng điểm giờ vàng ngày 02/06/2017 – 04/06/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Thời Gian: từ 09h - 11h00’ mỗi ngày; từ 14h - 16h00’ mỗi ngày; từ 19h - 22h00’ mỗi ngày
  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
  +100%
  (x2 so với bình thường)
  +100%
  (X2 so với bình thường)
  +100%
  (X2 so với bình thường)
  +100%
  (X2 so với bình thường)
  +50%
  (X1.5 so với bình thường)

  Hoạt động 7: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Từ 8h00 ngày 01/06/2017 đến 23h59 ngày 04/06/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10 vs 10) và Tam Quốc Chí (5 vs 5 vs 5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

  Hoạt động 8: Nhân đôi Lực Chiến 01/06/2017 – 04/06/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

  • Thời Gian: Từ 08h00 01/06/2017 – 23h59 ngày 04/06/2017
  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.
   Hoạt động08h00 01/06/2017 – 23h59 ngày 04/06/2017
  +100%
  (X2 so với bình thường)

  Hướng dẫn tham gia hoạt động

  Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi

  Top