Hoạt Động Trung Thu

Hoạt Động Trung Thu

02/10/2017 – 05/10/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 – 23h59 ngày 04/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 20 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởngMỗi Ngày mừng Tết Trung Thu 00h00 - 23h59 mỗi ngày từ 02/10 – 05/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh 90 Ngày 3 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
7 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 3:Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng Trung Thu 4/10 từ 00h00 – 23h59 04/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy online 2 giờ (không cần liên tục) chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 30 Khóa
3 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Thỏ Thiên Sứ (7 ngày) 7 ngày 1 Khóa
6

Túi Ưu Đãi  Cống Hiến Phong Ma (7 Ngày)

(100 Nước Mắt Người Cá giá 1950 Củ)
7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy thắng 10 trận Đánh Ghép nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 02/10 – 23h59 ngày 05/10,  khi người chơi tích lũy thắng 10 trận Đánh Ghép sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Sơn Hà Lệnh Bài 90 Ngày 10 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 50 Khóa
3 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) 60 Ngày 10 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 10 Khóa

Hoạt động 5:Tích lũy thắng 10 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 02/10 – 23h59 ngày 05/10,  khi người chơi tích lũy thắng 10 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Sơn Hà Huy Chương 90 Ngày 10 Khóa
2 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 10 Khóa
3 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 02/10 – 23h59 ngày 05/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung:

- Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 20 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 5 Khóa
-- Tích lũy tăng 2000 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 50 Khóa
2 Sơn Hà Lệnh Bài Vĩnh viễn 10 Khóa
-- Tích lũy tăng 4000 Lực chiến sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phong Linh Ngọc*Thần Rừng Cao Cả Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 7: Buff x2 Thành Tựu 04/10 – 05/10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

(Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 8: Tăng điểm 00h00 02/10/2017 – 23h59 ngày 05/10/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu


Hoạt động 9: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 8h00 ngày 02/10/2017 đến 23h59 ngày 05/10/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh

Hoạt động 10: Nhân đôi Lực Chiến 02/10/2017 – 05/10/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 02/10/2017 – 23h59 ngày 05/10/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 11: Rút Thẻ Trung Thu 00h00’ - 23h59’ Ngày 04/10/2017 (Áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn).
Top