Hoạt Động Tuần 06/07/2018 – 08/07/2018

-=- Hoạt Động Tuần -=-

06/07/2018 – 08/07/2018

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 06/07 - 23h59 ngày 08/07 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Mỗi ngày từ 08h00 ngày 06/07 - 23h59 ngày 08/07 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 3 ngày cuối tuần, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời HạnSố LượngTính chất
1 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 3 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 3 Khóa
5 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 3:Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 06/07 – 23h59 ngày 08/07, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 06/07 – 23h59 ngày 08/07, khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 06/07 – 23h59 ngày 08/07, khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Trang Bị Tinh Nguyên 3 Vĩnh viễn Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy Khiêu Chiến map Thần Khuyển Trừ Yêu đạt yêu cầu nhận thưởng 00h00 06/07 – 23h59 ngày 12/07 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 20 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Cẩm Nang Ngọc Bội May Mắn 1 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 40 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 80 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Bồng Lai Tiên Khí 10 7 Ngày Khóa

- Khiêu chiến Boss Thần Khuyển 160 lần:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Túi Chọn Trân Bảo Hiếm Sinh Nhật (30 Ngày) 1 30 Ngày Khóa

Hoạt động 7: Tăng điểm 08h00 06/07/2018 – 23h59 ngày 08/07/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8: Tăng điểm giờ vàng ngày 06/07/2018 – 08/07/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
- Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
-   Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 9: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Từ 8h00 ngày 06/07/2018 đến 23h59 ngày 08/07/2018, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10) và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 10: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 06/07/2018 đến 08/07/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

 • Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  •  Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
 • Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được
  • Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép
Top