Hoạt Động Tuần (19/01/2018 – 21/01/2018)

Hoạt Động Tuần 

(19/01/2018 – 21/01/2018)

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 19/01 - 23h59 ngày 21/01 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

Stt

Phần thưởng

Thời hạn

Số lượng

Tính chất

1

Bong Bóng Vương Miện (1 ngày)

1 Ngày

1

Khóa

2

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Đá Tinh Luyện-Ám Kim

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

5

Khóa

5

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

5

Khóa

6

Thảo Phạt Lệnh

15 Ngày

20

Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Mỗi ngày từ 08h00 - 23h59 ngày 19/01 – 21/01 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 3 ngày cuối tuần, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

Stt

Phần thưởng

Thời hạn

Số lượng

Tính chất

1

Nĩa Vàng

30 Ngày

30

Khóa

2

Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)

60 Ngày

20

Khóa

3

Hộp Tinh Diệu (30 ngày)

30 Ngày

2

Khóa

4

Chìa Sao (30 ngày)

30 Ngày

1

Khóa

5

Thẻ Binh Sĩ

Vĩnh viễn

1

Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 19/01 – 23h59 ngày 21/01, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Stt

Phần thưởng

Thời hạn

Số lượng

Tính chất

1

Nĩa Vàng

30 Ngày

30

Khóa

2

Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)

90 ngày

50

Khóa

3

Thẻ Binh Sĩ

Vĩnh viễn

5

Khóa

4

Luyện Hóa Tinh Nguyên

Vĩnh viễny

1

Khóa

5

Đá Tinh Luyện-Ám Kim

Vĩnh viễn

1

Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 19/01 – 23h59 ngày 21/01,  khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Stt

Phần thưởng

Thời hạn

Số lượng

Tính chất

1

Nĩa Vàng

30 Ngày

30

Khóa

2

Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)

60 Ngày

30

Khóa

3

Hộp Tinh Diệu (30 ngày)

30 Ngày

5

Khóa

4

Chìa Sao (30 ngày)

30 Ngày

2

Khóa

5

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

3

Khóa

Hoạt động 5: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 19/01 – 23h59 ngày 21/01,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Stt

Phần thưởng

Thời hạn

Số lượng

Tính chất

1

Nĩa Vàng

30 Ngày

30

Khóa

2

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh Viễn

3

Khóa

3

Đá May Mắn

Vĩnh Viễn

3

Khóa

4

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh Viễn

3

Khóa

5

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

3

Khóa

Hoạt động 6: Hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 19/01 – 23h59 ngày 21/01,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Stt

Phần thưởng

Thời hạn

Số lượng

Tính chất

1

Nĩa Vàng

30 Ngày

30

Khóa

2

Đá Tinh Luyện-Vàng

Vĩnh viễn

3

Khóa

3

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

3

Khóa

4

Thẻ Thủ Hộ

Vĩnh viễn

3

Khóa

5

Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày)

180 Ngày

3

Khóa

Hoạt động 7: 08h00 19/01/2018 – 23h59 ngày 21/01/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

 • Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8: Tăng điểm giờ vàng ngày 19/01/2018 – 21/01/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

- Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

 • Tăng 50 % Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

- Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:

 • Tăng 50 % Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 9: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-Từ 8h00 ngày 19/01/2018 đến 23h59 ngày 21/01/2018, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 10: Nhân đôi Lực Chiến giờ vàng ngày 19/01/2018 – 21/01/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-  Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

- Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

- Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

- Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép tốn binh sĩ

 

Top