Hoạt Động Tuần (23/02/2018 – 25/02/2018)

Hoạt Động Tuần

(23/02/2018 – 25/02/2018)

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1:Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 00h00 ngày 23/02 - 23h59 ngày 25/02 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10 30 Ngày Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên 3 7 Ngày Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 3 30 Ngày Khóa
4 Đá May Mắn 5 30 Ngày Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ 5 60 Ngày Khóa

Hoạt động 2:Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 23/02 – 23h59 ngày 25/02, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 5 30 Ngày Khóa
2 Nước Mắt Người Cá 5 7 Ngày Khóa
3 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 30 Ngày Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 3 30 Ngày Khóa
5 Sao Năm Mới (60 Ngày) 5 60 Ngày Khóa

Hoạt động 3: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 23/02 – 23h59 ngày 25/02,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 3 30 Ngày Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá May Mắn 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh viễn Khóa
5 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

Hoạt động 4: Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 23/02 – 23h59 ngày 25/02, khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 3 30 Ngày Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh viễn Khóa
3 Đá May Mắn 3 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh viễn Khóa
5 Sao Năm Mới (60 Ngày) 3 60 Ngày Khóa

Hoạt động 6: Tăng điểm 00h00 23/02/2018 – 23h59 ngày 25/02/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 20% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 50% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 7: Tăng điểm giờ vàng ngày 09/02/2018 – 11/02/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 50% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
- Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Tăng 50 % Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu
-Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày, khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Tăng 50 % Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 8: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Từ 0h00 ngày 23/02/2018 đến 23h59 ngày 25/02/2018, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 9: Nhân đôi Lực Chiến 23/02/2018 – 25/02/2018 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 00h00 023/02/2018 – 23h59 ngày 25/02/2018, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

- Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Top