Hoạt Động Tuần Giáng Sinh 22/12/2017 – 25/12/2017

Hoạt Động Tuần Giáng Sinh

22/12/2017 – 25/12/2017

 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1:Đăng nhập nhận thưởng dành cho Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên từ 08h00 ngày 22/12 - 23h59 ngày 25/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bong Bóng Vương Miện (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
2 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 10 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 10 Khóa
6 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 40 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng Giáng Sinh Mỗi Ngày từ 08h00 - 23h59 ngày 22/12 – 25/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 30 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 5 Khóa
6 Trang Bị Tinh Nguyên Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy Online 2 giờ nhận thưởng Giáng Sinh từ 08h00 24/12 – 23h59 25/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 3 ngày cuối tuần, mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
3 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 5 Khóa
4 Chìa Trăng (30 ngày) 30 Ngày 2 Khóa
5 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 2 Khóa
6 Giáng Sinh Vui Vẻ (Đài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
7 Nón Giáng Sinh (Bài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Sừng Tuần Lộc Giáng Sinh (Sức) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
9

Túi Ưu Đãi  Cống Hiến Phong Ma (7 Ngày)

(100 Nước Mắt Người Cá giá 1950 Củ)
7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4:Tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 22/12 – 23h59 ngày 25/12, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đại Chiến Nhân Bản sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 30 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 50 Khóa
3 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 22/12 – 23h59 ngày 25/12, khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Quân Đoàn Xuất Chinh sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 60 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 90 Ngày 100 Khóa
3 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh viễn 10 Khóa
4 Luyện Hóa Tinh Nguyên Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Đá Tinh Luyện-Ám Kim Vĩnh viễn 2 Khóa

Hoạt động 6:Tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 22/12 – 23h59 ngày 25/12,  khi người chơi tích lũy thắng 5 trận Đánh Ghép sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 60 Khóa
2 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày) 60 Ngày 60 Khóa
3 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 30 Ngày 4 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 6 Khóa

Hoạt động 7:Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 22/12 – 23h59 ngày 25/12,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 60 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 6 Khóa

Hoạt động 8:Hoàn thành 5 lần bản đồ Thánh Móc Đại Chiến nhận thưởng (Chỉ áp dụng phiên bản 3D) (x2 Phần Thưởng)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 22/12 – 23h59 ngày 25/12,  khi người chơi hoàn thành 5 lần bản đồ Đối Ấm Luận Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 60 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 6 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 6 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 6 Khóa
5 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 Ngày 6 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy tăng Lực Chiến đạt yêu cầu nhận thưởng 08h00 22/12 – 23h59 ngày 25/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

Tích lũy tăng 500 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 20 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 ngày 3 Khóa

Tích lũy tăng 1000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 30 Ngày 50 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 ngày 6 Khóa

Tích lũy tăng 3000 Lực chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Nĩa Vàng 7Ngày 1 Khóa
2 Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) 180 ngày 10 Khóa

Hoạt động 10: Hoàn thành bản đồ Khiêu Chiến Người Cá đạt số lần quy định nhận thưởng từ 08h00 22/09 – 23h59 ngày 25/09 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

5 lần:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên*3      

50 lần:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày)      

100 lần:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Rương Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (Vĩnh viễn)*1      
Mở bán Kỳ Huyền Bảo Hạp Khiêu Chiến Người Cá Khiêu Chiến Lệnh 06h00 22/12 – 23h59 ngày 25/12

Hoạt động 11: Buff x2 Thành Tựu 24/12 – 25/12 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
(Số lần hoàn thành, số nhiệm vụ, số lần kích sát BOSS tăng thêm 1 lần)

- Trong thời gian hoạt động, từ 09h - 11h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
-Trong thời gian hoạt động, từ 14h - 16h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
- Trong thời gian hoạt động, từ 19h - 22h00’ mỗi ngày khi tham gia chơi  người chơi sẽ được:
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
 • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3

Hoạt động 12: Tăng điểm 08h00 22/12/2017 – 23h59 ngày 25/12/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
 • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 13: Miễn phí lật thẻ (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

-Từ 8h00 ngày 22/12/2017 đến 23h59 ngày 25/12/2017, khi tham gia chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)  và Tam Quốc Chí (5vs5vs5) sẽ được miễn phí lật thẻ không tốn binh sĩ.

Hoạt động 14: Nhân đôi Lực Chiến 22/12/2017 – 25/12/2017 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)

- Trong thời gian hoạt động, từ 08h00 22/12/2017 – 23h59 ngày 25/12/2017, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

- Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép

Hoạt động 15: Rút Thẻ 08h00’ - 23h59’ Ngày 24/09/2017 và 25/12/2017 (Áp dụng phiên bản 3D)

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi tham gia chơi người chơi có cơ hội rút thẻ trúng Cánh Ám Kim Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

Top