HOT: Giảm giá 60% Thẻ Tướng từ ngày 19/02 đến ngày 25/02

GIẢM GIÁ 60% THẺ TƯỚNG

THỜI GIAN: 6h00 ngày 19/02/2016 - 23h59 ngày 25/02/2016

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Thẻ Tướng từ 19/02/2015

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Bàng Đức 1500 600
2 Thẻ Lạc Tiến 1500 600
3 Thẻ Biện Ngọc Nhi 1500 600
4 Thẻ Tào Xung 3000 1200
5 Thẻ Bộ Uyển 1500 600
6 Thẻ Cam Ninh 1500 600
7 Thẻ Lăng Thống 1500 600
8 Thẻ Lục Tốn 1500 600
9 Thẻ Nhan Lương 1500 600
10 Thẻ Mã Đằng 1500 600
11 Thẻ Văn Ương 3000 1200
12 Thẻ Điêu Thuyền 3000 1200
13 Thẻ Thái Văn Cơ 3000 1200

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!

Top