Hot: Nạp Củ Nhận Thưởng 120%


C
ác tướng quân 3Q thân mến,

Diễn ra trong 2 ngày từ 01/01 đến 02/01/2016, khi các Tướng Quân nạp Củ vào game 3Q Củ Hành sẽ được ưu đãi nhận thêm phần thưởng tương đương 120% giá trị nạp.

Chưa bao giờ cơ hội sở hữu Củ Khóa lại dễ dàng đến thế! Nạp càng nhiều, Củ Khóa càng nhiều, tha hồ mua sắm các vật phẩm VIP trong 3Q! Nhanh tay nạp Củ ngay nào!

TẶNG ĐẾN 120% KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG

TỪ 00h00' NGÀY 01/01 ĐẾN 23H59' NGÀY 02/01/2016

Các mốc nhận thưởng khi nạp Củ

VẬT PHẨM THƯỞNG KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG VIP

Thẻ Lạc Tiến
100x - Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1

Thủy*Nộ Đào Dũng
1x - Thẻ Tướng Truyền Thuyết

Túi Đạo Củ Sử Thi Tự Chọn (7 Ngày)
1x -Túi Đạo Củ Sử Thi Tự Chọn (7 Ngày)

Hoàng Kim Chùy
1x - Hoàng Kim Chùy (30 Ngày)

100 Củ Khóa
1x - 100 Củ Khóa

Túi Đá Quý
1x - Túi Đá Quý

Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
10x - Ngọc Thân Mật

Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
5x - Thảo Phạt Lệnh

Thẻ Binh Sĩ
5x - Thẻ Binh Sĩ

Thẻ Quân Lương
5x - Thẻ Quân Lương

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 40 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x -Tích Lũy Hoàn-Lục

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
3x - Bình Châu Báu Thi Đấu Cao Cấp (30 ngày)

Lệnh Bài Thần Binh
1x - Lệnh Bài Thần Binh

Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
1x - Thảo Phạt Lệnh

Viên Đế-Khiêu Chiến Lệnh
1x - Viên Đế-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh

Đá Tinh Luyện-Tím
3x - Đá Tinh Luyện-Tím

Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)
1x - Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)

Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)
1x - Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)

100 Củ Khóa
1x - 100 Củ Khóa

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
3x - Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Tích Lũy Hoàn-Lục

Thẻ Binh Sĩ
3x - Thảo Phạt Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
1x - Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Viên Đế-Khiêu Chiến Lệnh
1x - Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh

Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
1x - Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Đá Tinh Luyện-Cam

Hoàng Kim Chùy
1x - Hoàng Kim Chùy (30 ngày)

100 Củ Khóa
1x - 200 Củ Khóa

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
5x - Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Thẻ Binh Sĩ
5x - Thảo Phạt Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
1x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh
2x - Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá Tinh Luyện-Cam

Hoàng Kim Chùy
2x - Hoàng Kim Chùy (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Đá May Mắn

100 Củ Khóa
1x - 400 Củ Khóa

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
10x - Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Thẻ Binh Sĩ
10x - Thảo Phạt Lệnh

Sổ Thẻ Hiếm
4x - Sổ Thẻ Hiếm

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Đá Tinh Luyện-Cam

Hoàng Kim Chùy (30 ngày)
1x -Bạch Kim Chùy (30 ngày)

Thẻ Thủ Hộ
2x - Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Đá May Mắn

100 Củ Khóa
1x - 1000 Củ Khóa

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)
20x - Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)

Tích Lũy Hoàn-Lam
5x -Tích Lũy Hoàn-Lam

Thẻ Binh Sĩ
15x - Thảo Phạt Lệnh

Sổ Thẻ Hiếm
5x - Sổ Thẻ Hiếm

Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
2x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Đá Tinh Luyện-Vàng
3x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Hoàng Kim Chùy (30 ngày)
2x -Bạch Kim Chùy (30 ngày)

Thẻ Thủ Hộ
3x - Thẻ Thủ Hộ

Đá May Mắn
3x - Đá May Mắn

100 Củ Khóa
1x - 2000 Củ Khóa

Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)
40x -Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Tích Lũy Hoàn-Tím

Thẻ Binh Sĩ
20x - Thảo Phạt Lệnh

Thẻ Tướng Truyền Thuyết
1x - Thẻ Tướng Truyền Thuyết

Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
5x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Đá Tinh Luyện-Vàng
5x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Hoàng Kim Chùy (30 ngày)
2x -Bạch Kim Chùy (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Đá May Mắn

100 Củ Khóa
1x - 4000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Tích Lũy Hoàn-Tím

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Câu Hồn Thủy Tinh

Thẻ Tướng Truyền Thuyết
2x - Thẻ Tướng Truyền Thuyết

Thẻ Binh Sĩ
30x - Thảo Phạt Lệnh

Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
2x - Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Hoàng Kim Chùy (30 ngày)
3x - Bạch Kim Chùy (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Đá May Mắn

100 Củ Khóa
1x - 8000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tích Lũy Hoàn-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x -Câu Hồn Thủy Tinh

Thẻ Tướng Truyền Thuyết
5x - Thẻ Tướng Truyền Thuyết

Thẻ Binh Sĩ
50x - Thảo Phạt Lệnh

Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
5x - Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Hoàng Kim Chùy (30 ngày)
5x -Bạch Kim Chùy (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x - Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x - Đá May Mắn

Lưu ý

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 499 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 599 đến 999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 500.
  • Từ 1.000 đến 1.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.000.
  • Từ 2.000 đến 4.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.000.
  • Từ 5.000 đến 9.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.999 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 trở lên: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game vui vẻ, sảng khoái cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"

Top