[HOT] Nhận code khi chơi 3Q Củ Hành thông qua launcher 360Game Plus

Các Tướng Quân thân mến,

Vào ngày hôm nay (17/05), Các Tướng Quân khi chơi 3Q Củ Hành thông qua laucher 360Game Plus sẽ nhận được code với các phần quà có giá trị.

Tải 360Game Plus tại: 

Thông Tin Code

CodeHình ảnh
Code 360Game Plus
Trị giá 100k, user nào cũng có thể nhận được
Code Nạp 100K
Trị giá 200k, user nạp từ 100k trở lên kể từ ngày 1/5 có thể vào nhận.
Code VIP1-5 360Play
User có VIP1-5 của 360Play có thể nhận.
KCode VIP6-8 360Play
User có VIP6-8 của 360play có thể nhận.

Danh Sách Phần Thưởng

Code Free
SttPhần thưởngSố LượngTính ChấtThời Hạn
1 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 5 Khóa 30 Ngày
2 Chìa Sao (30 ngày) 2 Khóa 30 Ngày
3 Ngọc Thân Mật 5 Khóa Vĩnh viễn
4 Đá Tinh Luyện-Cam 3 Khóa Vĩnh viễn
5 Đá May Mắn 3 Khóa Vĩnh viễn
6 Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa Vĩnh viễn
7 Thẻ Binh Sĩ 3 Khóa Vĩnh viễn
8 Thẻ Quân Lương 3 Khóa Vĩnh viễn
9 Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa 15 Ngày
10 Siêu*Ma Tốc Độ (3 ngày) 1 Khóa 3 Ngày

Code Pay (Nạp từ 100K trở lên)
SttPhần thưởngSố LượngTính ChấtThời Hạn
1 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 5 Khóa 30 Ngày
2 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 2 Khóa 30 Ngày
3 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa Vĩnh viễn
4 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Khóa Vĩnh viễn
5 Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh viễn
6 Đá May Mắn 5 Khóa Vĩnh viễn
7 Thẻ Thủ Hộ 5 Khóa Vĩnh viễn
8 Thẻ Binh Sĩ 5 Khóa Vĩnh viễn
9 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 5 Khóa Vĩnh viễn
10 Trang Bị Tinh Nguyên 5 Khóa Vĩnh viễn

Code VIP 1 - 5
SttPhần thưởngSố LượngTính ChấtThời Hạn
1 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh viễn
2 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 5 Khóa 30 Ngày
3 Chìa Trăng (30 ngày) 2 Khóa 30 Ngày
4 Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Khóa Vĩnh viễn
5 Luyện Hóa Tinh Nguyên 2 Khóa Vĩnh viễn
6 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa Vĩnh viễn
7 Đá May Mắn 5 Khóa Vĩnh viễn
8 Thẻ Thủ Hộ 5 Khóa Vĩnh viễn
9 Thẻ Binh Sĩ 5 Khóa Vĩnh viễn
10 Thảo Phạt Lệnh 10 Khóa 15 Ngày

Code VIP 6 - 8
SttPhần thưởngSố LượngTính ChấtThời Hạn
1 Bồng Lai Nguyên Linh 1 Khóa Vĩnh viễn
2 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa Vĩnh viễn
3 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 10 Khóa 30 Ngày
4 Chìa Trăng (30 ngày) 5 Khóa 30 Ngày
5 Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Khóa Vĩnh viễn
6 Luyện Hóa Tinh Nguyên 10 Khóa Vĩnh viễn
7 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10 Khóa Vĩnh viễn
8 Đá May Mắn 10 Khóa Vĩnh viễn
9 Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa Vĩnh viễn
10 Loa Siêu Cấp 5 Khóa Vĩnh viễn
Top