[HOT] Từ 20/6 - Mua sắm nhận thưởng VIP

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 1h ngày 20/6 đến 23h59' ngày 26/6/2014, 3Q Củ Hành ra mắt chương trình "Mua Sắm Nhận Thưởng VIP".

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Các Tướng Quân khi mua sắm bất kỳ vật phẩm nào trong Củ Hành Shop sẽ nhận được Điểm Tiêu Phí Cửa Hàng - Điểm này dùng để đổi nhiều phần thưởng hấp dẫn. Chi tiết vui lòng xem thêm bên dưới.

MUA SẮM NHẬN THƯỞNG VIP

Thời gian: Bắt đầu từ 01h00' sáng thứ sáu 20/6/2014 đến thứ năm 26/6/2014.

Thời gian & Đối tượng

'- Thời gian: Từ 01h00' thứ sáu, ngày 20/6 đến 23h59' thứ năm, ngày 26/6/2014.

- Đối tượng: Tất cả các nhân vật 3Q Củ Hành.

Cách thức

'- Mỗi khi mua vật phẩm từ Củ Hành Shop người chơi sẽ được tích lũy Điểm Tiêu Phí Cửa Hàng.

01 Củ (mua hàng) = 01 Điểm Tiêu Phí Cửa Hàng

- Người chơi sau khi tích lũy đủ số điểm sẽ nhận được các phần thưởng theo mốc bên dưới.

Các mốc nhận thưởng khi nạp Củ

MỐC TÍCH LŨYVẬT PHẨM THƯỞNG
 200 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x - Hấp Dẫn Đơn-Lục
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x- Tích Lũy Hoàn - Lục
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x-Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - (Tím) Phần thưởng năng động mỗi ngày
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Túi Lệnh Bài Thần Binh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Thẻ Binh Sĩ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Thẻ Quân Lương
 
  600  
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Hấp Dẫn Đơn-Lục
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Quân Lương
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Binh Sĩ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Túi Lệnh Bài Thần Binh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - (Tím) Phần thưởng năng động mỗi ngày
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1 - Bao Củ Hành-Cam 4
 
 1200 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x- Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x - Hấp Dẫn Đơn - Lam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Tích Lũy Hoàn-Lam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x- Bao Củ Hành-Cam 3
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Thẻ Thủ Hộ
 
 2400 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Hấp Dẫn Đơn - Lam
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Kinh Nghiệm Hoàn-Lam)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x - Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 trận)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x- Bao Củ Hành-Cam 2
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

1x - Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
   
 4800 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Đá Tinh Luyện-Tím
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

4x - Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 trận)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

4x - Bao Củ Hành-Cam 1
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x- Đá May Mắn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

5x - Thẻ Thủ Hộ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x- Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

3x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP

2x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)
   

Lưu ý

  • Từ 200 đến 599 Củ: Nhận phần thưởng mốc 200.
  • Từ 600 đến 1199 Củ: Nhận phần thưởng mốc 600, 200.
  • Từ 1200 đến 2399 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1200, 600, 200.
  • Từ 2400 đến 4799 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2400, 1200, 600, 200.
  • Từ 4800 Củ trở lên: Nhận phần thưởng mốc 4800, 2400, 1200, 600, 200.
  • Một mốc phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.
  • Điểm Tiêu Phí Cửa Hàng cao hơn nhiều mốc sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng các mốc đó.
  • Sau thời gian hoạt động Điểm Tiêu Phí Cửa Hàng sẽ trả về 0.
  • Điểm Tiêu Phí Cửa Hàng có thể cộng dồn

- Ví dụ: Người chơi khi mua vật phẩm trị giá 4800 Củ từ Cửa Hàng sẽ được nhật thưởng tất tần tật các vật phẩm & số lượng nêu trên.

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game vui vẻ, sảng khoái cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"

Top