Hướng dẫn ghép Vũ Khí Hoàng Kim Băng Tuyết Thán vĩnh viễn

S ự xuất hiện của Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ trong thời gian gần đây đã đặt ra dấu hỏi lớn trong lòng các Tướng Quân 3Q Củ Hành.

Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ bên trong có các Mảnh Ghép Băng Tuyết Thán dùng để làm gì? Tương truyền khi có đủ 6 mảnh ghép này sẽ có thể ghép thành Vũ Khí Hoàng Kim Băng Tuyết Thán vĩnh viễn có thật không?

Thực hư thế nào, mời các Tướng Quân cùng xem tiếp.

HƯỚNG DẪN GHÉP VŨ KHÍ HOÀNG KIM BĂNG TUYẾT THÁN (VĨNH VIỄN)

Các bước ghép bao gồm: Thu thập nguyên liệu, vào giao diện Ghép, chọn mục Vũ Khí, Cung Tiễn, chọn Băng Tuyết Thán.

Thu thập nguyên liệu

- Tham gia các hoạt động nhận được Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ, mở Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ ngẫu nhiên nhận được 01 Băng Tuyết Thán Đồ có số từ 1 đến 6.

- Thu thập đủ 06 Băng Tuyết Thán Đồ từ số 1 đến 6, ghép thành 1 vũ khí hoàng kim Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn).

Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ

Các mảnh Băng Tuyết Thán Đồ từ 1 đến 6

Ghép

- Công thức ghép như sau:

Số lượngTên vật phẩmGhép thành
x5 Băng Tuyết Thán Đồ 1 BĂNG TUYẾT THÁN (Vĩnh viễn)
x5 Băng Tuyết Thán Đồ 2
x5 Băng Tuyết Thán Đồ 3
x5 Băng Tuyết Thán Đồ 4
x5 Băng Tuyết Thán Đồ 5
x5 Băng Tuyết Thán Đồ 6

- Vào GHÉP Chọn Vũ Khí > Cung Tiễn > Băng Tuyết Thán > Ghép Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) Ghép Thành Công.

Vào GHÉP

Chọn Vũ Khí > Cung Tiễn > Băng Tuyết Thán

Ghép Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Ghép Thành Công

Top