Hướng dẫn gộp những vật phẩm cùng loại

Tại bản cập nhật mới nhất của game Củ Hành, Quân Sư Củ Hành nhận được một số thắc mắc từ các tướng quân về việc có những vật phẩm cùng loại không tự động gộp lại gây đầy thùng đồ. Quân Sư Củ Hành sẽ hướng dẫn các tướng quân cách gộp những vật phẩm cùng loại để tránh tình trạng này.

HƯỚNG DẪN GỘP VẬT PHẨM CÙNG LOẠI

Thao Tác

  • Để có thể gộp những vật phẩm cùng loại, các tướng quân cần nhấp phải vào vật phẩm cần gộp và kéo về phía vật phẩm tương tự. Áp dụng tương tự với những vật phẩm khác

Top